NEA

Επίτροποι και ΥΠΕΞ για μία μέρα

Δευτέρα, 24 Δεκέμβριος, 2018
«Συνειδητοποιήσαμε ότι δεν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ενωση», «βρήκαμε συμβιβαστικές λύσεις, χωρίς να διαθέτουμε πρότερη εμπειρία», «άπαξ και ασπάζεσαι τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, δεν γίνεται να αρνείσαι να δεχθείς στη χώρα σου πρόσφυγες». Εύστοχα ήταν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν προ ημερών οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ Ασπροπύργου ή αλλιώς οι ΥΠΕΞ της Σλοβακίας, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Ιρλανδίας και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Προτάσεις του ΕΚ για μια νέα στρατηγική της ΕΕ

Τρίτη, 18 Δεκέμβριος, 2018
Κυριότερα Σημεία: -H Europol και o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας (eu-LISA) ενισχύονται -Ευκολότερη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υπηρεσιών -Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης -Κοινός ορισμός του τι είναι «θύμα τρομοκρατίας» κι Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Προτάσεις, για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, τη βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων και την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας παρουσίασε ...

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή παρατείνει την ανακοίνωση για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να παρέχουν δημόσια ασφάλεια των εξαγωγών για συναλλαγές με έλληνες αγοραστές έως τον Δεκέμβριο 2019

Τρίτη, 18 Δεκέμβριος, 2018
Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση ισχύος της υφιστάμενης ανακοίνωσης σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων κατά μία διετία, έως το τέλος του 2020. Οι εξαγωγικές πιστώσεις επιτρέπουν αναβολή πληρωμής σε αλλοδαπούς αγοραστές αγαθών και/ή υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013, οι συναλλαγές με χώρες της ΕΕ (και με ορισμένες τρίτες ...

Τραπεζική Ένωση: συμφωνία σχετικά με μέτρα αποτροπής της συσσώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων

Τρίτη, 18 Δεκέμβριος, 2018
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ευρώπη. Η σημερινή πολιτική συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του, όπως τονίστηκε στα ...

Η Επιτροπή προτείνει παράταση της ισοδυναμίας για τους ελβετικούς τόπους διαπραγμάτευσης μετοχών κατά έξι μήνες

Τρίτη, 18 Δεκέμβριος, 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να παραταθεί κατά έξι μήνες η απόφαση για την αναγνώριση των τόπων διαπραγμάτευσης στην Ελβετία ως επιλέξιμων προς συμμόρφωση με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για μετοχές, η οποία καθορίζεται στην οδηγία και τον κανονισμό για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Με την έγκριση του μέτρου αυτού θα διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις και οι αγορές θα συνεχίσουν ...

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για βελτίωση των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών

Τρίτη, 18 Δεκέμβριος, 2018
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, που την καθιστά πιο εύχρηστη ενώ διευκολύνει τους Ευρωπαίους να συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία.  

Η επιστήμη συναντά τα κοινοβούλια/Η επιστήμη συναντά τις περιφέρειες – Μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος, 2018
Περίπου το 70% της νομοθεσίας της ΕΕ και το 80% των κονδυλίων της ΕΕ υλοποιείται σε υποεθνικό επίπεδο, γεγονός που παρέχει στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις τη δυνατότητα να ενεργούν ως καταλύτες αλλαγής και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να χρηματοδοτήσει πιλοτικό έργο με τίτλο «Η επιστήμη συναντά τα κοινοβούλια/Η επιστήμη συναντά τις περιφέρειες» («SmP/SmR») το 2018 για να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα βοηθά τους διοργανωτές να σχεδιάζουν την κάθε εκδήλωση, θα παρέχει επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, θα εντοπίζει τους συμμετέχοντες τόσο από τις δικές του τάξεις όσο και από την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και θα προωθεί τις εκδηλώσεις μέσω των διαύλων επικοινωνίας του.

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή κρίνει ότι δεν υφίσταται ενίσχυση στην παράταση της σύμβασης παραχώρησης του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών αξίας 1,1 δισ. ευρώ

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος, 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυνάμει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, επέτρεψε στην Ελλάδα να παρατείνει για 20 χρόνια τη σύμβαση παραχώρησης που έχει ανατεθεί στην εταιρεία ΔΑΑ για την εκμετάλλευση του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών. Το τίμημα που θα καταβάλει η ΔΑΑ για την παράταση τηρεί τους όρους της αγοράς και, ως εκ τούτου, η ΔΑΑ δεν λαμβάνει αδικαιολόγητο οικονομικό πλεονέκτημα ή ενίσχυση....

Νέοι κανόνες για τους προσωρινούς ελέγχους στα εθνικά σύνορα εντός Σένγκεν

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος, 2018
Σημαντικότερα Σημεία: -Οι προσωρινοί έλεγχοι στα σύνορα περιορίζονται σε πρώτη φάση σε δύο μήνες αντί για έξι -Η μέγιστη περίοδος ελέγχων στα σύνορα περιορίζεται σε ένα έτος αντί για δύο -Περισσότερες διασφαλίσεις εάν υπάρχει παράταση στην περίοδο των ελέγχων Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα εντός του χώρου Σένγκεν θα πρέπει να περιοριστούν στο ένα έτος κατ' ανώτατο όριο, αντί για δύο που ισχύει τώρα, τονίζει το ...

Η Επιτροπή παρουσιάζει την απάντησή της στον αντισημιτισμό, καθώς και έρευνα που δείχνει ότι ο αντισημιτισμός είναι σε άνοδο στην ΕΕ

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος, 2018
Η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε νέα έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία 9 στους 10 Εβραίους της Ευρώπης αισθάνονται ότι ο αντισημιτισμός έχει αυξηθεί κατά την τελευταία πενταετία. Τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με τον αντισημιτισμό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά: Το 85 % των Εβραίων της Ευρώπης θεωρούν ...

Σελίδα 248 απο 423« Πρώτη...102030...246247248249250...260270280...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.