NEA

Πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού: Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την εξωτερική δράση της ΕΕ

Παρασκευή, 19 Ιούνιος, 2020
Photo by Fred Moon on UnsplashΤο Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία επαναλαμβάνει την αταλάντευτη δέσμευσή του υπέρ της προστασίας των πολιτών της ΕΕ έναντι της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού σε όλες τις μορφές τους και ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Στα συμπεράσματα επισημαίνονται οι απειλές που αποτελούν οι εξελισσόμενες μορφές τρομοκρατίας, ενώ ζητείται η περαιτέρω ενίσχυση της εξωτερικής συμμετοχής και δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε ορισμένους γεωγραφικούς και θεματικούς τομείς προτεραιότητας. Συμπληρώνουν δε ...

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Το Συμβούλιο δίνει το πράσινο φως για την προσωρινή παράταση των προθεσμιών

Παρασκευή, 19 Ιούνιος, 2020
Οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ υποστήριξαν σήμερα, χωρίς τροποποιήσεις, την πρόταση της Επιτροπής να παραταθούν, λόγω της πανδημίας COVID-19, ορισμένες προθεσμίες που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Τα προγραμματιζόμενα προσωρινά μέτρα, τα οποία θα ισχύσουν έως το τέλος του 2022, παρέχουν στους διοργανωτές πρωτοβουλιών περισσότερο χρόνο για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο κατώτατο όριο του ενός εκατομμυρίου υπογραφών από όλη την ΕΕ. Για τις πρωτοβουλίες που ...

Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών: Η ΕΜΑ ενέκρινε συμφωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης

Παρασκευή, 19 Ιούνιος, 2020
Photo by Joey Kyber on UnsplashOι πρέσβεις των κρατών μελών ενέκριναν νέους κανόνες για να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών αδειοδότησης. Η πρόταση για ένα «έξυπνο ΔΕΔ-Μ» αποσαφηνίζει επίσης τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι φορείς υλοποίησης έργων σε σχέση με την αδειοδότηση και τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακά έργα. Οι νέοι κανόνες συμφωνήθηκαν προσωρινά από την Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό ...

Αντιμετώπιση της κρίσης της νόσου COVID-19 στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα

Παρασκευή, 19 Ιούνιος, 2020
Photo by Element5 Digital on UnsplashΤα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναγνωρίζουν τις σημαντικές δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και τις άμεσες αντιδράσεις των κρατών μελών. Με τα συμπεράσματα καλούνται τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις δυνατότητες καινοτομίας και επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού και περαιτέρω ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των διδασκόντων και των εκπαιδευτών. Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε ολόκληρη την ΕΕ, στα συμπεράσματα καλούνται επίσης τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στην κατάσταση, ανάλογα με τις περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με την κρίση της νόσου COVID-19.

Παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης: Η ΕΕ ανανεώνει τις κυρώσεις κατά ένα έτος

Παρασκευή, 19 Ιούνιος, 2020
Photo by Markus Spiske on UnsplashΤο Συμβούλιο αποφάσισε να ανανεώσει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης από τη Ρωσική Ομοσπονδία έως τις 23 Ιουνίου 2021. Τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος περιλαμβάνουν απαγορεύσεις όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Κριμαίας ή Σεβαστούπολης στην ΕΕ, καθώς και επενδύσεις σε υποδομές ή χρηματοοικονομικά προϊόντα και τουριστικές υπηρεσίες στην Κριμαία ή τη Σεβαστούπολη. Επιπλέον, οι εξαγωγές ορισμένων αγαθών και τεχνολογιών σε εταιρείες της Κριμαίας ή για χρήση στην Κριμαία στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας ή για την αναζήτηση, την εξερεύνηση και την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών πόρων υπόκεινται επίσης σε περιορισμούς της ΕΕ.

Identity and Democracy: Budapest European Agora

Παρασκευή, 19 Ιούνιος, 2020
Το Συνέδριο «Identity and Democracy: Budapest European Agora» στοχεύει στην ενδυνάμωση των πολιτών, στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στην προώθηση μιας κουλτούρας διαλόγου και ανταλλαγών. Κάθε χρόνο, 130 νέοι Ευρωπαίοι συνέρχονται στη Βουδαπέστη από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν με τους Ευρωπαίους ηγέτες τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ατζέντας. Κατά τη διάρκεια 5 ημερών συζητήσεων, πάνελ, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες/ουσες συμμετέχουν σε μια πραγματική άσκηση δημοκρατίας.

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: έναρξη «το συντομότερο δυνατόν το φθινόπωρο»

Παρασκευή, 19 Ιούνιος, 2020
Το Κοινοβούλιο προτρέπει το Συμβούλιο να «λάβει σύντομα θέση σχετικά με τη μορφή και την οργάνωση της Διάσκεψης» ώστε να ακουστούν οι φωνές των πολιτών. Στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε με 528 ψήφους υπέρ, 124 κατά και 45 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διακηρύσσει ότι «10 χρόνια μετά την […] Συνθήκη ...

Βιώσιμη χρηματοδότηση: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του κανονισμού για την ταξινόμηση

Πέμπτη, 18 Ιούνιος, 2020
Photo by Noah Buscher on UnsplashΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του κανονισμού για την ταξινόμηση, μιας βασικής νομοθετικής πράξης που θα συμβάλει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δίνοντας ώθηση στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα σε πράσινα και βιώσιμα έργα. Θα συμβάλει στη θέσπιση του πρώτου στον κόσμο «πράσινου καταλόγου» –ενός συστήματος ταξινόμησης για βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες– που θα δημιουργήσει μια κοινή γλώσσα την οποία ...

Συνομιλίες ΕΕ-ΗΒ: το Κοινοβούλιο παρέχει ακλόνητη στήριξη στις θέσεις της ΕΕ

Πέμπτη, 18 Ιούνιος, 2020
Το ΕΚ αποδοκιμάζει το γεγονός ότι παραμένουν ακόμη σημαντικές διαφορές, ενώ τελειώνει ο χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας για τη μελλοντική σχέση της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο ψήφισμα που ενέκρινε την Πέμπτη με ευρεία πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιεί απολογισμό των διαπραγματεύσεων ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι στιγμής για ...

Ομιλία της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τον ρατσισμό στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πέμπτη, 18 Ιούνιος, 2020
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησε για το ρατσισμό στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προαναγγέλλοντας μια δομημένη συζήτηση σχετικά με το θέμα στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε τα εξής: "Ως κοινωνία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Πρέπει να καταπολεμούμε διαρκώς τον ρατσισμό και τις διακρίσεις: ...

Σελίδα 21 απο 339« Πρώτη...10...1920212223...304050...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.