NEA

Η εκδήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με αφορμή το SOTEU 2020

Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος, 2020
https://ec.europa.eu/greece/news/20200921__2_elΜε αφορμή την πρώτη ομιλία της Προέδρου Ursula von der Leyen για την Κατάσταση της Ένωσης, η Αντιπροσωπεία  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα,  διοργάνωσε εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο με τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού (λόγω μέτρων ασφαλείας) δημοσιογράφων και σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.  Μετά την μετάδοση της ομιλίας της Προέδρου ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή του Γενικού Δ/ντή ...

Κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ

Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος, 2020
Photo by veeterzy on UnsplashΗ Επιτροπή, σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο της ΕΕ να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050, εξέδωσε σήμερα αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μετά το 2021 («κατευθυντήριες γραμμές για το ΣΕΔΕ»). Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2021 με την έναρξη της νέας περιόδου εμπορίας του ΣΕΔΕ και αντικαθιστούν τις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές που είχαν εκδοθεί το 2012. Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με βιώσιμο τρόπο και την επίτευξη των στόχων μας που ορίζονται στην Πράσινη Συμφωνία, πρέπει να καθορίσουμε μια τιμή για τις ανθρακούχες εκπομπές, αποφεύγοντας παράλληλα τη διαρροή άνθρακα. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ που εκδόθηκαν σήμερα αποτελούν σημαντικό στοιχείο αυτού του εγχειρήματος.

Η κατάσταση της Ένωσης: Ένα νέο σχέδιο δράσης για την αντιστροφή της κατάστασης στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ρατσισμού

Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος, 2020
Photo by Ehimetalor Akhere Unuabona on UnsplashΣτις 16 Σεπτεμβρίου 2020, με την ευκαιρία της ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης, η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Η πρόοδος όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και του μίσους είναι εύθραυστη — επιτυγχάνεται δύσκολα, αλλά πολύ εύκολα χάνεται. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να προβούμε σε αλλαγές. Να οικοδομήσουμε μια πραγματικά αντιρατσιστική Ένωση — καταδικάζοντας τον ρατσισμό, αλλά και αναλαμβάνοντας δράση. Και η Επιτροπή προτείνει ένα σχέδιο δράσης για να αρχίσει η υλοποίηση αυτού του στόχου.» Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2020, η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του ρατσισμού, το οποίο καθορίζει μια σειρά μέτρων για την επόμενη πενταετία. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πλήρως τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και θα ενισχύσει περαιτέρω το νομικό πλαίσιο, εάν χρειαστεί.

Σύνοδος κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα: Το Συμβούλιο στέλνει κοινό μήνυμα ότι η παγκόσμια φιλοδοξία για τη βιοποικιλότητα πρέπει να ενισχυθεί

Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος, 2020
Photo by Tomas Sobek on UnsplashΤο Συμβούλιο εξουσιοδότησε σήμερα την Επιτροπή να εγκρίνει, εξ ονόματος της ΕΕ, τη «Δέσμευση των ηγετών για τη φύση», προκειμένου να στείλει κοινό μήνυμα ότι η παγκόσμια φιλοδοξία για τη βιοποικιλότητα πρέπει να ενισχυθεί. Η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Ursula von der Leyen εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τη δέσμευση σε εκδήλωση του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη ...

Διαχείριση των συνόρων: Eπιπλέον χρηματοδότηση για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία εγκρίνει η Επιτροπή

Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος, 2020
Photo by Markus Spiske on UnsplashΣήμερα, η Επιτροπή διέθεσε επιπλέον 23,8 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για τη στήριξη της διαχείρισης των συνόρων. Το συμπληρωματικό αυτό ποσό θα στηρίξει την ανάπτυξη συνοριοφυλάκων για τη βελτίωση της επιτήρησης των συνόρων, θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενίσχυσης της υπηρεσίας υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά του Αιγαίου και θα στηρίξει την ανάπτυξη πρόσθετου προσωπικού. Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε επίσης πρόσθετη ...

Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ταχεία συνδεσιμότητα δικτύου και να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για την εγκατάσταση του 5G

Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος, 2020
Photo by Mika Baumeister on UnsplashH Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο του θεματολογίου της ψηφιακής δεκαετίας για την ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης την Τετάρτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση με την οποία καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ώθηση στις επενδύσεις σε υποδομές ευρυζωνικής συνδεσιμότητας πολύ υψηλής χωρητικότητας, μεταξύ άλλων του 5G, η οποία αποτελεί ...

Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή θέτει νέα φιλόδοξη αποστολή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα της υπερυπολογιστικής

Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος, 2020
Photo by Ilya Pavlov on UnsplashH Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο του θεματολογίου της ψηφιακής δεκαετίας για την ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης την Τετάρτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέο κανονισμό σχετικά με την κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων με σκοπό τη διατήρηση και προώθηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης ...

Κορονοϊός: η ΕΕ διαθέτει 150 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά αναγκαίων ιατρικών ειδών

Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος, 2020
Photo by Online Marketing on UnsplashΗ ΕΕ παρέχει οικονομική στήριξη σε 18 κράτη μέλη και στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη μεταφορά αναγκαίων ιατρικών ειδών στην Ευρώπη με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI). Το ESI έδωσε στην ΕΕ τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει αποστολές φορτίων από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2020, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού ζωτικής σημασίας. Για παράδειγμα, στήριξε τη μεταφορά κοινής ...

Κορονοϊός: η Επιτροπή υπογράφει δεύτερη σύμβαση για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε πιθανό εμβόλιο

Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος, 2020
Photo by Glen Carrie on UnsplashMετά την επίσημη υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ των Sanofi-GSK και της Επιτροπής, τέθηκε σε ισχύ δεύτερη σύμβαση με φαρμακευτική εταιρεία. Η σύμβαση θα επιτρέψει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν έως 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των Sanofi-GSK. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να δωρίσουν δεσμευμένες δόσεις σε χώρες χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος. Η Sanofi και η GSK θα προσπαθήσουν επίσης να παράσχουν ...

COVID-19: τα κράτη μέλη πρέπει να συντονίσουν τις μεθοδολογίες και τα μέτρα τους

Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος, 2020
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86818/covid-19-ta-krati-meli-prepei-na-suntonisoun-methodologies-kai-metraΗ εφαρμογή κοινών ορισμών, υγειονομικών κριτηρίων και μεθοδολογιών είναι κρίσιμης σημασίας για την καταπολέμηση της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης. Ανησυχώντας για την πρόσφατη αύξηση του αριθμού θετικών κρουσμάτων COVID-19 σε όλη την Ευρώπη, οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι τα κράτη μέλη δεν φαίνεται να έχουν αντλήσει διδάγματα από τα αρχικά στάδια ...

Σελίδα 20 απο 341« Πρώτη...10...1819202122...304050...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.