NEA

Προτεραιότητες πολιτικών ομάδων του ΕΚ: Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID)

Δευτέρα, 26 Αύγουστος, 2019
Η νέα ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID) είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι συμμετείχαν στις ευρωεκλογές του Μαΐου για να ψηφίσουν τους ευρωβουλευτές που θα τους εκπροσωπήσουν στο ΕΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι 751 ευρωβουλευτές σχηματίζουν επτά πολιτικές ομάδες, βάσει των πολιτικών ...

Προτεραιότητες πολιτικών ομάδων του ΕΚ: Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές

Δευτέρα, 26 Αύγουστος, 2019
Η κεντροδεξιά ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) είναι η έκτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι συμμετείχαν στις ευρωεκλογές του Μαΐου για να ψηφίσουν τους ευρωβουλευτές που θα τους εκπροσωπήσουν στο ΕΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι 751 ευρωβουλευτές σχηματίζουν επτά πολιτικές ομάδες, βάσει ...

Κοινοβουλευτικές ομάδες: Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών

Δευτέρα, 26 Αύγουστος, 2019
Η αριστερή ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών είναι η μικρότερη πολιτική δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι συμμετείχαν στις ευρωεκλογές του Μαΐου για να ψηφίσουν τους ευρωβουλευτές που θα τους εκπροσωπήσουν στο ΕΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι 751 ευρωβουλευτές σχηματίζουν επτά πολιτικές ομάδες, ...

Γεωγραφικός αποκλεισμός: απελευθέρωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ

Πέμπτη, 22 Αύγουστος, 2019
Ο γεωγραφικός αποκλεισμός αποτελεί πρακτική διακριτικής μεταχείρισης που στερεί στους πελάτες του διαδικτύου τη δυνατότητα πρόσβασης και αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών σε δικτυακό τόπο που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος. Προκειμένου να αρθεί αυτό το εμπόδιο, η ΕΕ θεσπίζει κανονισμό για τον γεωγραφικό αποκλεισμό. Στις 27 Φεβρουαρίου 2018, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό για την απαγόρευση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού στην εσωτερική αγορά. «Το τέλος του γεωγραφικού αποκλεισμού συνεπάγεται περισσότερες επιλογές, καλύτερες τιμές για ...

Βιομηχανική πολιτική της ΕΕ

Πέμπτη, 22 Αύγουστος, 2019
Η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του μεταποιητικού τομέα της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, του συνόλου της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η στρατηγική αυτή επιδιώκει να βοηθήσει την ενωσιακή βιομηχανία να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και η ενιαία αγορά. Οι βασικοί στόχοι περιλαμβάνουν τη μετατροπή και τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, πρέπει να ληφθούν υπόψη ...

Βιολογική γεωργία

Πέμπτη, 22 Αύγουστος, 2019
Τι είναι η βιολογική γεωργία; Η βιολογική γεωργία είναι τρόπος καλλιέργειας βάσει μεθόδων που περιορίζουν στο ελάχιστο τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το γεωργικό σύστημα λειτουργεί όσο γίνεται πιο φυσικά. Πρόκειται για έναν τρόπο παραγωγής τροφίμων με περισσότερο σεβασμό προς το περιβάλλον, με τη χρήση όσο το δυνατόν πιο βιώσιμων μεθόδων. Στις μεθόδους αυτές περιλαμβάνονται: -μεγάλη εναλλαγή καλλιεργειών -πολύ αυστηρά όρια για τη χρήση χημικών συνθετικών φυτοφαρμάκων και συνθετικών λιπασμάτων -απαγόρευση της ...

Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς και της επιτρόπου κ. Γιούροβα ενόψει της πανευρωπαϊκής ημέρας μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων

Πέμπτη, 22 Αύγουστος, 2019
«Κάθε χρόνο, στις 23 Αυγούστου, τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων.  Τη μέρα αυτή, το 1939, η υπογραφή του συμφώνου Μολότοφ-Ρίμπεντροπ μεταξύ της ναζιστικής Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης άνοιξε ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή ιστορία. Ήταν μια εποχή κατά την οποία οι πολίτες δεν ήταν ελεύθεροι να λαμβάνουν αποφάσεις ούτε είχαν λόγο στις πολιτικές επιλογές. Ήταν μια Ευρώπη στην οποία η ελευθερία και η δημοκρατία δεν αποτελούσαν παρά ...

Απώλεια και σπατάλη τροφίμων

Τετάρτη, 21 Αύγουστος, 2019
Η ΕΕ ανησυχεί για τη σημαντική ποσότητα τροφίμων που παράγονται αλλά δεν καταναλώνονται. Αυτή η σπατάλη έχει σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τον Απρίλιο του 2018 το Συμβούλιο παρουσίασε τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και συμφώνησε ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να μειωθούν η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων, προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που ορίζονται στην Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για τη ...

Απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ

Τετάρτη, 21 Αύγουστος, 2019
Τι είναι η απλούστευση; Η απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η ΕΕ έχει ως στόχο την απλούστευση και τη μείωση της νομοθεσίας της ΕΕ, όπου αυτό είναι δυνατό, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τη δημόσια διοίκηση. Το πρώτο σχέδιο δράσης για την απλούστευση της ΚΓΠ δημοσιεύθηκε το 2006. Έκτοτε, η ΚΓΠ απλουστεύεται συνεχώς. ...

Απασχόληση των νέων

Τετάρτη, 21 Αύγουστος, 2019
Επενδύοντας στη νεολαία της Ευρώπης Η ΕΕ προτείνει μια νέα προσπάθεια για την υποστήριξη των νέων: -Καλύτερες δυνατότητες πρόσβασης στην απασχόληση -Καλύτερες δυνατότητες χάρη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση -Καλύτερες δυνατότητες σε θέματα αλληλεγγύης, μαθησιακής κινητικότητας και συμμετοχής. Οι νέοι και το μέλλον της εργασίας Στις 22 Μαΐου 2019, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα για τους νέους και το μέλλον της εργασίας. Τα συμπεράσματα αυτά επικεντρώνονται στα ειδικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο ...

Σελίδα 20 απο 265« Πρώτη...10...1819202122...304050...Τελευταία »
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.