NEA

Βιομηχανία της ΕΕ: η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για τη βελτίωση των συνεργειών μεταξύ της μη στρατιωτικής, της αμυντικής και της διαστημικής βιομηχανίας

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος, 2021
H Επιτροπή παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης για τις συνέργειες μεταξύ της μη στρατιωτικής, της αμυντικής και της διαστημικής βιομηχανίας προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την τεχνολογική πρωτοπορία της Ευρώπης και να στηρίξει τον βιομηχανικό της κλάδο. Το σχέδιο δράσης έχει σχεδιαστεί με βάση το σκεπτικό ότι, για πρώτη φορά, η χρηματοδότηση της ΕΕ δημιουργεί ευκαιρίες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής καινοτομίας μέσα από τη διερεύνηση και ...

Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος, 2021
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Το καθεστώς απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς πλην του χρηματοπιστωτικού, της πρωτογενούς γεωργίας και των κλάδων του καπνού και της αλιείας. Από το πεδίο εφαρμογής ...

Καθαρή κινητικότητα: Νέα έκθεση σχετικά με τους συντελεστές συμμόρφωσης για τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος, 2021
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής δημοσίευσε την τρίτη έκθεση σχετικά με τους συντελεστές συμμόρφωσης βάσει των οποίων αξιολογείται η συμμόρφωση των οχημάτων με τα όρια εκπομπών κατά την διενέργεια δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE). Οι δοκιμές RDE θεσπίστηκαν από την Επιτροπή το 2016 και έχουν επιφέρει σημαντική μείωση των ...

Προκηρύσσεται μελέτη σχετικά με την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος, 2021
Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την καταγραφή υφιστάμενων κανόνων και προσεγγίσεων που στηρίζουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την πολιτιστική πολυμορφία, ιδίως όσον αφορά την προβολή περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος. Η μελέτη θα παράσχει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές μια ολοκληρωμένη ανάλυση για τη στήριξη κοινών προσεγγίσεων για την προβολή περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος, όπως ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο στο σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα και στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία.

Εγκαινιάζεται η Παγκόσμια Συμμαχία για την Κυκλική Οικονομία και την Αποδοτικότητα των Πόρων

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος, 2021
Στο περιθώριο της πέμπτης Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, η ΕΕ, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO), εγκαινίασε την Παγκόσμια Συμμαχία για την Κυκλική Οικονομία και την Αποδοτικότητα των Πόρων (GACERE). Η ...

Μιανμάρ/Βιρμανία: Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος, 2021
photo by Jesse SchoffΤο Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα στα οποία καταδικάζει απερίφραστα το στρατιωτικό πραξικόπημα που πραγματοποιήθηκε στη Μιανμάρ/Βιρμανία την 1η Φεβρουαρίου 2021, και τόνισε ότι η ΕΕ συμπαρίσταται στον λαό της Βιρμανίας. Στα συμπεράσματα οι υπουργοί ζητούν αποκλιμάκωση της τρέχουσας κρίσης μέσω του άμεσου τερματισμού της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, της αποκατάστασης της νόμιμης πολιτικής κυβέρνησης και του ανοίγματος του νεοεκλεγέντος κοινοβουλίου. Καλούν εκ νέου τις στρατιωτικές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τον πρόεδρο U Win Myint, την κρατική σύμβουλο Daw Aung San Suu ...

Ενέργεια σύντηξης: Το Συμβούλιο εγκρίνει χρηματοδότηση του ITER

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος, 2021
photo by Thomas Kelley Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση που εξασφαλίζει τη συνέχιση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του έργου του διεθνούς θερμοπυρηνικού πειραματικού αντιδραστήρα (ITER) κατά την περίοδο 2021-2027 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ). Η ενδεικτική ευρωπαϊκή συνεισφορά στο έργο για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 5,61 δισεκατομμύρια € σε τρέχουσες τιμές. Επόμενα βήματα Η απόφαση του Συμβουλίου αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιστορικό Η συμφωνία για ...

Φορολογία: Το Συμβούλιο προσθέτει τη Ντομίνικα στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας και διαγράφει τα Μπαρμπάντος

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος, 2021
photo by The New York Public Library Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, αποφασίζοντας να προσθέσει την Ντομίνικα στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας (παράρτημα Ι των συμπερασμάτων) και να διαγράψει τα Μπαρμπάντος από τον κατάλογο αυτόν. Ο κατάλογος περιλαμβάνει περιοχές δικαιοδοσίας σε όλον τον κόσμο που είτε δεν συμμετέχουν σε εποικοδομητικό διάλογο με την ΕΕ για τη διαχείριση της φορολογίας είτε δεν ...

Jesus College of Cambridge: Υποτροφία για PhD

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος, 2021
Το Jesus College αποτελεί ένα από τα 31 συστατικά κολλέγια του Πανεπιστημίου Cambridge στην Αγγλία. Το συγκεκριμένο δεδομένης της δημοσιότητάς του λαμβάνει τις περισσότερες αιτήσεις φοιτητών από κάθε άλλο κολλέγιο του Cambridge. Το Κολλέγιο που μεταξύ άλλων παρέχει τεράστια ποικιλία υποτροφιών, δέχεται φοιτητές (περίπου 145 ετησίως) και διπλωματούχους σε όλους τους κλάδους του πανεπιστημίου. Τυπικά ο μεγαλύτερος αριθμός των φοιτητών ασχολείται κυρίως με σπουδές στη Μηχανική, Ιατρική, Νομική, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Οικονομικά, Ιστορία, Γλώσσες καθώς και Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες.

Νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές: Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος, 2021
photo by Arlington ResearchΤο Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα ανταποκρινόμενο στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καταναλωτών για βιώσιμη ανάκαμψη» (το «θεματολόγιο»), όπου παρουσιάζεται ένα ολιστικό όραμα για την ενωσιακή πολιτική καταναλωτών για την περίοδο από το 2020 έως το 2025. Τα συμπεράσματα αποσκοπούν στην παροχή πολιτικής καθοδήγησης σχετικά με το ευρύ φάσμα δράσεων που ανακοίνωσε η Επιτροπή στο θεματολόγιο, τονίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των ανησυχιών ...

Σελίδα 2 απο 37512345...102030...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.