NEA

Προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ)

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by National Cancer InstituteΟι διαπραγματευτές της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και τη διαχείριση κρίσεων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου συμφώνησαν μεταξύ άλλων: -σχετικά με το τι συνιστά μείζον συμβάν (συμβάν που ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία σε σχέση με τα φάρμακα) και πώς αναγνωρίζεται (μετά από θετική γνώμη της ομάδας καθοδήγησης για τις ελλείψεις φαρμάκων), με σκοπό την ενεργοποίηση δράσεων όπως η έγκριση καταλόγου φαρμάκων κρίσιμης σημασίας -να εξασφαλιστεί σταθερή χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το έργο των ομάδων καθοδήγησης, της ειδικής ομάδας, των ομάδων εργασίας και των ομάδων εμπειρογνωμόνων που πρόκειται να συσταθούν

Κυβερνοασφάλεια: Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για μια κοινή κυβερνομονάδα

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by SigmundΤο Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα με τα οποία καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω το πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων κυβερνοασφάλειας της ΕΕ, μεταξύ άλλων διερευνώντας τις δυνατότητες για μια κοινή κυβερνομονάδα. Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη να παγιωθούν τα υφιστάμενα δίκτυα και να χαρτογραφηθούν ενδεχόμενα κενά και ανάγκες εντός και μεταξύ των κοινοτήτων του κυβερνοχώρου. Αυτό θα πρέπει στη συνέχεια να οδηγήσει σε συμφωνία σχετικά με ενδεχόμενους πρωταρχικούς στόχους και προτεραιότητες της δυνητικής κοινής κυβερνομονάδας. Πρόκειται για κλιμακωτή, διαφανή και συμμετοχική διαδικασία, αναγκαία για την επίρρωση της εμπιστοσύνης. Το Συμβούλιο συμβάλλει καθοριστικά στη λειτουργία χάραξης πολιτικής και συντονισμού όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και θα παρακολουθεί την πρόοδο και θα παρέχει καθοδήγηση για τη συμπλήρωση του πλαισίου αυτού.

Τι συζητούν οι πολίτες στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Henri Lajarrige LombardΗ ευρωπαϊκή δημοκρατία, η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον αποτελούν τα δημοφιλέστερα θέματα συζήτησης των συμμετεχόντων στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έκθεση που αναλύει περίπου 9.000 ιδέες, καθώς και πάνω από 15.000 σχόλια και 3.000 εκδηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής στην πλατφόρμα της Διάσκεψης. Πολίτες από όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά και εκτός ΕΕ, έχουν υποβάλει πληθώρα ιδεών σχετικά και με άλλα θέματα. Η δεύτερη έκθεση για την πλατφόρμα συμπληρώνει τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην πρώτη έκθεση και επιβεβαιώνει ότι το ενδιαφέρον παραμένει εστιασμένο στην κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, ενώ παράλληλα κατατίθενται νέες ιδέες σχετικά με τη βιοποικιλότητα, την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τον ενισχυμένο ρόλο της ΕΕ στον κόσμο.

Η Επιτροπή, το πρόγραμμα Breakthrough Energy Catalyst και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχωρούν σε σύμπραξη στον τομέα των κλιματικών τεχνολογιών

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Markus SpiskeΣτο πλαίσιο της διάσκεψης των μερών των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP26) στη Γλασκόβη, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Μπιλ Γκέιτς, ιδρυτής του ιδρύματος Breakthrough Energy, καθώς και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Βέρνερ Χόιερ, προχώρησαν επίσημα στη σύναψη μιας πρωτοποριακής σύμπραξης με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων σε κρίσιμες κλιματικές τεχνολογίες....

Your Europe, Your Say! 2022 (YEYS 2022)

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2022?fbclid=IwAR2QvNM4l1FIWgChGfCDKzo7KjGY0P7XzmKRCFsbhST34Fl7HNmjelXJcw4Η αλήθεια για τα ψέματα. Προκλητική παραπληροφόρηση για τους νέους. Ημερομηνίες: 31/03/2022- 01/04/2022 Διαδικτυακή Εκδήλωση. "Your Europe, Your Say!" είναι η ετήσια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τους νέους. Σχολεία από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τις 5 υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες και ένα ευρωπαϊκό σχολείο με έδρα τις Βρυξέλλες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και στη συνέχεια επιλέγεται ...

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Τα εθνικά μέτρα φερεγγυότητας μετά την πανδημία της COVID-19 βοήθησαν τις επιχειρήσεις να αποφύγουν τις πτωχεύσεις

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Christian LueΗ Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τα εθνικά μέτρα φερεγγυότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να αποφύγουν τις πτωχεύσεις, μεταξύ άλλων χάρη σε ένα ευρύ φάσμα εθνικών μέτρων φερεγγυότητας που εφαρμόστηκαν από τα κράτη μέλη μετά την πανδημία της COVID-19. Η έκθεση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο ένα ευρύ φάσμα εθνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των αναστολών χρέους, των διασφαλίσεων για τους εργαζομένους και των δημοσιονομικών μέτρων, συνέβαλε στο να αποτραπεί η μετατροπή μιας κρίσης ρευστότητας σε ευρύτερη κρίση φερεγγυότητας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η έκθεση βασίζεται στις εμπειρίες των εθνικών εμπειρογνωμόνων του χρηματοπιστωτικού τομέα που διορίστηκαν από τους εθνικούς απεσταλμένους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην εκδήλωση με τίτλο «SME Envoys Finance — Exchange of good practices on national solvency measures for SMEs» (Απεσταλμένοι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ζητήματα χρηματοδότησης — Ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά με τα εθνικά μέτρα φερεγγυότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις) που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για την προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by ALEXANDRE LALLEMANDΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Σκοπός του υφιστάμενου καθεστώτος, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Νοεμβρίου 2020 (SA.58555), ...

Vulcanus στην Ιαπωνία

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Alain Bonnardeaux Το πρόγραμμα αποτελείται από βιομηχανικές τοποθετήσεις για φοιτητές ΕΕ/COSME (Europe’s programme for small and medium-sized enterprises). Ξεκινά τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του επόμενου έτους για να φιλοξενήσει το ακαδημαϊκό έτος στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση και την τόνωση της βιομηχανικής συνεργασίας και της καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της Ιαπωνίας και της ΕΕ. Οι μαθητές ακολουθούν: -ένα σεμινάριο μιας εβδομάδας για την Ιαπωνία, -ένα τετράμηνο εντατικό μάθημα ιαπωνικής γλώσσας, -8μηνη πρακτική άσκηση σε ιαπωνική εταιρεία.

Η ΕΕ επενδύει πάνω από 1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα για την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Noah BuscherΗ Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει πάνω από 1,1 δισ. ευρώ σε 7 καινοτόμα έργα μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας. Οι επιχορηγήσεις θα στηρίξουν έργα που αποσκοπούν στη διάθεση πρωτοποριακών τεχνολογιών στην αγορά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, το υδρογόνο, τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα έργα υλοποιούνται στο Βέλγιο, την Ιταλία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε σχετικά: «Η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή των λύσεων που χρειαζόμαστε αυτή τη δεκαετία, ώστε να παραμείνει εφικτός ο στόχος του 1,5 βαθμού. Παράλληλα με τη δραστική μείωση των εκπομπών, η καινοτομία συμβάλλει στην επίτευξη της συμφωνίας του Παρισιού. Η απόφαση παρέχει απτή στήριξη σε έργα καθαρής τεχνολογίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, επιτρέποντάς τους να αυξήσουν τις ρηξικέλευθες τεχνολογίες που υποστηρίζουν και επιταχύνουν τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα. Η "δέσμη προσαρμογής στον στόχο του 55 %" προτείνει την αύξηση του Ταμείου Καινοτομίας, ώστε ακόμη περισσότερα καινοτόμα ευρωπαϊκά έργα και ιδέες να μπορούν να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά στην παγκόσμια κούρσα κλιματικής καινοτομίας.»

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Christian LueΤο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν, με βάση πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε άτυπη πολιτική συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2022. Πρόκειται για τον δεύτερο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Η συμφωνία αφορά αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 169,5 δισ. ευρώ και πληρωμές ύψους 170,6 δισ. ευρώ. Μόλις εγκριθεί, ο ...

Σελίδα 2 απο 46312345...102030...Τελευταία »
                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.