NEA

Διεύρυνση: οι εκθέσεις προόδου για το 2014

Πέμπτη, 9 Οκτώβριος, 2014
Σε μια σειρά από ετήσιες εκθέσεις που παρουσίασε χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την πρόοδο που σημειώθηκε κατά το παρελθόν έτος αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις  για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ και την Τουρκία. Παρουσιάζοντας την ετήσια δέσμη για τη διεύρυνση, ο επίτροπος Στέφαν Φούλε δήλωσε: «Πριν από πέντε χρόνια, στοχεύσαμε στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της μεταρρυθμιστικής δύναμης της πολιτικής της διεύρυνσης. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις πυλώνες: κράτος δικαίου το 2012, οικονομική διακυβέρνηση το 2013 και φέτος, καθορίζουμε νέες ιδέες για τη στήριξη της διοικητικής μεταρρύθμισης και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Σήμερα, η προσέγγιση αυτή, αποδίδει καρπούς. Η διαδικασία είναι αξιόπιστη και αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσω μεταρρυθμίσεων που μετατρέπουν σταδιακά τις ενδιαφερόμενες χώρες, βελτιώνοντας τη σταθερότητα στην άμεση γειτονιά μας. Καθιστά επίσης τις εν λόγω χώρες καλύτερα προετοιμασμένες για την ένταξη στην ΕΕ και για τις ευθύνες που αναλαμβάνουν τα μέλη». Θεμελιώδεις αρχές Η στρατηγική της διεύρυνσης που εγκρίθηκε χθες επιβεβαιώνει την προσέγγιση που βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές — το κράτος δικαίου, την οικονομική διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Το κράτος δικαίου βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας της διεύρυνσης: οι ενδιαφερόμενες χώρες πρέπει να αντιμετωπίσουν θέματα όπως η δικαστική μεταρρύθμιση και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς στα πρώτα στάδια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ώστε να έχουν να επιδείξουν απτά και βιώσιμα αποτελέσματα. Με βάση την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει βελτιωμένες διαδικασίες συνεργασίας με τις υποψήφιες χώρες για να ενισχύσουν την οικονομική τους διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων με εθνικά προγράμματα οικονομικής μεταρρύθμισης, με επίκεντρο τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Τέλος, η νέα στρατηγική υπογραμμίζει ιδιαίτερα την πρόκληση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, που εξακολουθούν να είναι ασθενείς στις περισσότερες προς διεύρυνση χώρες, με περιορισμένη διοικητική ικανότητα, υψηλό βαθμό πολιτικοποίησης και έλλειψη διαφάνειας. Ανασκόπηση ανά χώρα Το Μαυροβούνιο έχει κάνει επιπλέον πρόοδο στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Μέχρι τώρα έχουν ανοιχθεί 12 κεφάλαια, εκ των οποίων δύο έκλεισαν προσωρινά. Έχει αρχίσει η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα του κράτους δικαίου. Απαιτούνται τώρα απτά αποτελέσματα στην πράξη που θα παίξουν ρόλο ζωτικής σημασίας για να καθορισθεί ο συνολικός ρυθμός των διαπραγματεύσεων προσχώρησης.

7,2 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για τους απολυμένους των Sprider Stores

Τρίτη, 7 Οκτώβριος, 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δοθούν στην Ελλάδα 7,2 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για να βοηθήσει 761 πρώην εργαζομένους στην αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης Sprider Stores να βρουν νέες θέσεις εργασίας και να επεκτείνει τη στήριξή της σε 505 νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Οι περισσότερες απολύσεις έγιναν στις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρόταση τώρα έχει διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.

Οι υποψήφιοι Επίτροποι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τρίτη, 23 Σεπτέμβριος, 2014
Οι υποψήφιοι Επίτροποι, όπως έχουν παρουσιαστεί από το νέο Πρόεδρο της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, θα αξιολογηθούν από τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου. Τα μέλη των επιτροπών θα αξιολογήσουν την καταλληλότητα των υποψηφίων Επιτρόπων, πριν η Ολομέλεια δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην προτεινόμενη Επιτροπή. Οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων συμφώνησαν για τη διαδικασία και το πρόγραμμα των δημόσιων ακροάσεων.   Οι ακροάσεις θα γίνουν από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 2 Οκτωβρίου και την επόμενη εβδομάδα, το απόγευμα της Δευτέρας 6 και το πρωί της  Τρίτης 7 Οκτωβρίου. Η Διάσκεψη των Προέδρων, δηλαδή οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενέκρινε το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις ακροάσεις, δηλαδή πότε και ποιός υποψήφιος Επίτροπος θα εμφανιστεί ενώπιον ποιας επιτροπής. Οι ακροάσεις των υποψηφίων Επιτρόπων με αρμοδιότητες που αντιστοιχούν σε δύο ή περισσότερες επιτροπές θα συνδιοργανωθούν από τις επιτροπές αυτές. Για υποψήφιους Επιτρόπους που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις  ενώπιον των επιτροπών, ή θα τροποποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, μπορεί να πραγματοποιηθούν επιπλέον ακροάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα

Δευτέρα, 22 Σεπτέμβριος, 2014
Την εβδομάδα 22-26 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso και η Επίτροπος κυρία Connie Hedegaard, αρμόδια για τη Δράση για το κλίμα, θα συμμετάσχουν, κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon, στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα. Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο Πρόεδρος Barroso και Επίτροπος Hedegaard θα απευθύνουν έκκληση προς τους παγκόσμιους ηγέτες να εντείνουν τις προσπάθειές τους ...

Η Επιτροπή Juncker: Μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα για την προώθηση της αλλαγής

Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος, 2014
Την προηγούμενη εβδομάδα ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Juncker, αποκάλυψε τη σύνθεση της ομάδας του και το νέο σχήμα της επόμενης Επιτροπής. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις θα είναι να πείσει τους πολίτες ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Για να υλοποιήσει την αλλαγή, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι ανοιχτή στις μεταρρυθμίσεις. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκσυγχρονιστεί, ώστε να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των μεγάλων πολιτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη: επάνοδος των πολιτών στην απασχόληση με αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, αύξηση των επενδύσεων, εξασφάλιση ότι οι τράπεζες θα δανείζουν και πάλι την πραγματική οικονομία, δημιουργία μιας συνδεδεμένης ψηφιακής αγοράς, αξιόπιστη εξωτερική πολιτική και, επίσης, μέριμνα ώστε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η Ευρώπη να μπορεί να βασίζεται στις δικές δυνάμεις. Το νέο σχήμα της Επιτροπής αντανακλά αυτές ακριβώς τις πολιτικές κατευθύνσεις, βάσει των οποίων εξελέγη ο κ. Jean-Claude Juncker από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο εκλεγμένος Πρόεδρος μίλησε προσωπικά με όλους τους υποψήφιους επιτρόπους και είναι πεπεισμένος ότι η ισχυρή και έμπειρη ομάδα του μπορεί να λειτουργήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο, δουλεύοντας συλλογικά. Ειδικότερα, ο κ. Jean-Claude Juncker δήλωσε: «Σ’ αυτούς τους πρωτόγνωρους καιρούς, οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουν από εμάς αποτελέσματα. Έπειτα από πολλά χρόνια οικονομικής δυσπραγίας και συχνά επώδυνων μεταρρυθμίσεων, οι Ευρωπαίοι περιμένουν μια αποτελεσματική οικονομία, βιώσιμες θέσεις εργασίας, περισσότερη κοινωνική προστασία, ασφαλέστερα σύνορα, ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και ψηφιακές ευκαιρίες. Σήμερα παρουσιάζω την ομάδα η οποία θα επαναφέρει την Ευρώπη στην τροχιά της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η λειτουργία επιβάλλει το σχήμα. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην αλλαγή. Πρέπει να αποδείξουμε ότι η Επιτροπή μπορεί να αλλάξει. Η ομάδα που σας παρουσιάζω σήμερα είναι μια πολιτική, δυναμική και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Έδωσα χαρτοφυλάκια σε ανθρώπους, όχι σε χώρες. Βάζω στο γήπεδο 27 παίκτες, καθένας από τους οποίους έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσει: αυτή είναι η νικήτρια ομάδα μου.» Ένας νέος τρόπος εργασίας Το νέο Σώμα θα έχει επτά αντιπροέδρους, έξι συν την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Federica Mogherini), καθένας από τους οποίους θα ηγείται μιας ομάδας έργου. Θα κατευθύνουν και θα συντονίζουν το έργο ορισμένου αριθμού επιτρόπων σε συνθέσεις που μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες και την υλοποίηση νέων έργων. Αυτές οι ομάδες έργου αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν οι εξής ομάδες: «απασχόληση, ανάπτυξη, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα», «ενιαία ψηφιακή αγορά» ή «Ενεργειακή Ένωση». Αυτός ο τρόπος εργασίας θα εξασφαλίσει μια δυναμική αλληλεπίδραση όλων των μελών του Σώματος, καταργώντας τα στεγανά και τις στατικές δομές. Όλοι οι αντιπρόεδροι θα ενεργούν ως πραγματικοί αναπληρωτές του Προέδρου.

Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τετάρτη, 10 Σεπτέμβριος, 2014
Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, ο εκλεγείς Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker ανακοίνωσε την ανάθεση των χαρτοφυλακίων στους Επιτρόπους που προτείνεται να απαρτίσουν το σώμα του Κολλεγίου της ΕΕ από 1/11/2014. Στο πλαίσιο αυτό, στον Έλληνα Επίτροπο κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Μετανάστευσης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο εκλεγείς Πρόεδρος, κ. Juncker δήλωσε σχετικά: «Σε τέτοιους πρωτοφανείς καιρούς, οι πολίτες της Ευρώπης ...

Πώς θα κάνουμε την ΕΕ καλύτερη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Η Επιτροπή ζητά την άποψή σας!

Τρίτη, 9 Σεπτέμβριος, 2014
Τι χρειάζονται οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις στην Ευρώπη από τη μελλοντική πολιτική της ΕΕ; Αυτό αποτελεί το κύριο ερώτημα της διαβούλευσης που ξεκίνησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμβάλει στην αναβάθμιση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» (SBA). Η πρωτοβουλία SBA - η οποία αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν ευκολότερη τη ζωή των μικρών εταιρειών - έχει ήδη αποδείξει πόσο καλή βάση είναι για την πολιτική σχετικά με τις ΜμΕ. Καθώς βασίζεται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την υποστήριξη της διεθνοποίησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση (μέσω των χρηματοδοτικών μέσων CIP και τώρα του COSME), ενθαρρύνει τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν λύσεις που έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές αλλού, αλλά και να παρουσιάσουν εξίσου καλές δικές τους ιδέες. Ο συνδυασμός της με σημαντικές πρωτοβουλίες για έξυπνη νομοθεσία έχει συμβάλει στην επιτυχημένη προσπάθεια των ΜμΕ να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. «Καθώς η Ευρώπη εξακολουθεί να βαδίζει στον δρόμο της ανάκαμψης, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Small Business Act εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Για τον λόγο αυτό, καλώ όλα τα μέρη που ενδιαφέρονται για τις ΜμΕ να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους. Η Επιτροπή θέλει να μάθει τι σκέπτεστε και είναι έτοιμη να ακούσει τις παρατηρήσεις σας.», δήλωσε ο κ. Ferdinando Nelli Feroci, Επίτροπος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας. Πέντε πυλώνες που θα βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις της ΕΕ να ευδοκιμήσουν Φέτος την άνοιξη, επιχειρηματικές οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπρόσωποι ΜμΕ των εθνικών κυβερνήσεων (απεσταλμένοι των ΜμΕ) συμφώνησαν ήδη ότι οι τέσσερις υπάρχοντες πυλώνες της SBA θα πρέπει να διατηρηθούν: - Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: παρά τις κάποιες ενδείξεις μιας θετικότερης προοπτικής, οι ΜμΕ εξακολουθούν να έχουν μεγάλη ανάγκη από οικονομικά προσιτές λύσεις για την ικανοποίηση των χρηματοδοτικών τους αναγκών.

75 εκατ. ευρώ από τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ για τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στο Κορωπί

Δευτέρα, 1 Σεπτέμβριος, 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα μια μεγάλη επένδυση ύψους 74,8 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την κατασκευή συστήματος επεξεργασίας υγρών λυμάτων στην αστική περιοχή Κορωπίου, στην Ανατολική Αττική. Θα κατασκευαστούν 98 χιλιόμετρα υπονόμων, τα οποία καλύπτουν το 75 % του συστήματος συλλογής λυμάτων στο Κορωπί, καθώς και ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός μεταφοράς στη μονάδα επεξεργασίας υγρών λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας. Από τα αναβαθμισμένα δίκτυα αποχέτευσης θα επωφεληθούν περίπου 55.000 άτομα. Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2015. Η έγκριση του μεγάλου αυτού έργου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση κατά της Ελλάδας σχετικά με την επεξεργασία των λυμάτων, επειδή το Κορωπί είναι ένας από τους οικισμούς που υστερεί ακόμη στον τομέα αυτό. Αποτελεί δε έργο προτεραιότητας, όπως τις προσδιόρισαν η Επιτροπή και οι ελληνικές αρχές. Σχολιάζοντας την απόφαση, ο κ. Johannes Hahn, Επίτροπος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, δήλωσε: «Το έργο αυτό σηματοδοτεί την πρόοδο και τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους στις αστικές περιοχές Κορωπίου και Παιανίας και δείχνει ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, παρέχοντας σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να τους εξασφαλίσει ένα υγιές περιβάλλον για την καθημερινή τους διαβίωση». Οι επενδύσεις προέρχονται από το πρόγραμμα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ για την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής». Το ΕΤΠΑ θα χρηματοδοτήσει 74,8 εκατ. ευρώ επί συνολικού ποσού 88 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη φάση του έργου. Το υπόλοιπο 25 % των αγωγών αποχέτευσης θα κατασκευαστεί κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

3,7 εκ. Eυρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά

Τετάρτη, 27 Αύγουστος, 2014
Ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, κ. Johannes Hahn, ανακοίνωσε σήμερα πακέτο ενίσχυσης ύψους περίπου 47 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Σαρδηνία (Ιταλία), την Κεφαλονιά (Ιόνια Νησιά, Ελλάδα), τη Σλοβενία και την Κροατία μετά από μια σειρά φυσικών καταστροφών που έπληξαν τις περιοχές αυτές στα τέλη του 2013 και στις αρχές του 2014. Η ενίσχυση ύψους 16,3 εκατ. ευρώ που προτείνεται για την Ιταλία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των σοβαρών πλημμυρών του Νοεμβρίου του 2013. 3,7 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την Ελλάδα, ως συμβολή στην κάλυψη του κόστους των επιπτώσεων του σεισμού και των μετασεισμών στην Κεφαλονιά και τα Ιόνια Νησιά στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014. Η Σλοβενία και η Κροατία επλήγησαν σοβαρά από χιονοθύελλες τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2014 και για τον λόγο αυτό προτάθηκαν ενισχύσεις ύψους 18,4 εκατ. ευρώ και 8,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

100 εκατ. Ευρώ και 5 νέα βραβεία για την επιτάχυνση της καινοτομίας από το Horizon2020

Παρασκευή, 25 Ιούλιος, 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα λεπτομερώς τη νέα πιλοτική δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας», με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, και την καθιέρωση πέντε βραβείων καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020», για το οποίο θα διατεθούν 80 δισ. ευρώ. Η εν λόγω δράση έχει ως στόχο να στηρίξει την οικονομία της Ευρώπης, προσφέροντας επιχορηγήσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις και οργανισμούς, ώστε να δίνεται η τελευταία ώθηση σε έξυπνες ιδέες για την είσοδό τους στην αγορά. Τα βραβεία προσφέρουν αμοιβή για τεχνολογικές ανακαλύψεις υψηλής κοινωνικής σημασίας. Οι πρωτοβουλίες τονίζουν την εντατική προσπάθεια στήριξης της καινοτομίας στην Ευρώπη στο πλαίσιο του πρώτου, διετούς διάρκειας προγράμματος εργασιών του προγράμματος «Ορίζων 2020». Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει επίσης τη διάθεση 7 δισ. ευρώ για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος «Ορίζων 2020» κατά τη διάρκεια του 2015 και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων (MEMO/14/492). Η επίτροπος Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και τις επιστήμες, δήλωσε σχετικά: «Η ανταπόκριση στις πρώτες προσκλήσεις του προγράμματος "Ορίζων 2020" ήταν τεράστια, καθώς έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 17.000 προτάσεις. Με εντυπωσίασε η μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος που έδειξε η βιομηχανία, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις. Σήμερα δίνουμε το σύνθημα της εκκίνησης για τις προσκλήσεις του 2015 και είμαι πεπεισμένη ότι θα υπάρξει εξίσου μεγάλη ζήτηση. Η δράση "Επιτάχυνση της καινοτομίας" και τα νέα βραβεία θα προσφέρουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε φορείς καινοτομίας από ολόκληρη την Ευρώπη. Με τα μέτρα αυτά συμβάλλουμε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και δημιουργούμε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.» Η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας» θα αρχίσει τον Ιανουάριο του 2015. Μέσω της δράσης αυτής θα παρέχεται στήριξη σε μικρές κοινοπραξίες τριών έως πέντε οργανισμών με μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων, ώστε να δίνεται η τελευταία ώθηση σε πολλά υποσχόμενες ιδέες για την είσοδό τους στην αγορά. Γίνονται δεκτές ιδέες σε κάθε πεδίο της τεχνολογίας ή των εφαρμογών της και από κάθε νομική οντότητα εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή σε χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Οι διαγωνισμοί για τα πέντε βραβεία καινοτομίας θα ξεκινήσουν στα τέλη του 2014 ή στις αρχές του 2015. Τα βραβεία, αξίας 6 εκατ. ευρώ το 2015, καλύπτουν τρία διαφορετικά θεματικά πεδία έρευνας: την υγεία («Βραβείο περιορισμού της χρήσης αντιβιοτικών», «Βραβείο σαρωτή τροφίμων»), το περιβάλλον («Βραβείο περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης») και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών («Βραβείο συλλογικής χρήσης του ραδιοφάσματος», «Βραβείο οπτικής μετάδοσης»).

Σελίδα 167 απο 179« Πρώτη...102030...165166167168169...Τελευταία »