NEA

Νέα εποχή στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων της ΕΕ

Δευτέρα, 1 Δεκέμβριος, 2014
Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από σήμερα, 1η Δεκεμβρίου 2014, 5 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, θα ισχύουν για τις πράξεις στον τομέα αυτό οι κανονικές εξουσίες της Επιτροπής και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στους άλλους τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής για ολόκληρο τον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, επειδή θα αρθούν οι σημερινοί περιορισμοί στον δικαστικό έλεγχο που ασκείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει εάν δεν εφαρμόζεται σωστά η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα κράτη μέλη. Ο πρώτος Αντιπρόεδρος Frans Timmermans εξήγησε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για τους ευρωπαίους πολίτες, καθώς και για την ποινική δικαιοσύνη και τις αστυνομικές αρχές στην ΕΕ: «Η Ευρώπη δεν είναι μόνο ενιαία αγορά και οικονομική και νομισματική ένωση· προσφέρει επίσης στους πολίτες της έναν ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Σήμερα οι πολιτικές δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων ορίζονται ως ισότιμες με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ. Αυτό αποτελεί πρόοδο, διότι οι εν λόγω πολιτικές γίνονται πιο διαφανείς και δημοκρατικές. Στο εξής, οι δικαστικοί έλεγχοι από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξουσίες της Επιτροπής για την επιβολή του νόμου θα ασκούνται επίσης με μέτρα αστυνομικής συνεργασίας και με πράξεις στον τομέα του ποινικού δικαίου, ενισχύοντας έτσι τα δικαιώματα των πολιτών και την ασφάλεια δικαίου.» Μέχρι σήμερα η αστυνομική και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις ήταν το τελευταίο υπολειπόμενο μέρος του τρίτου πυλώνα της ενωσιακής νομοθεσίας, ο οποίος κάλυπτε κάποτε ολόκληρο τον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Η μετατροπή του άρχισε με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009. Η πενταετής μεταβατική περίοδος έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να προετοιμάσουν λεπτομερώς αυτή την αλλαγή και να εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση σε έναν νέο τρόπο νομοθέτησης και δικαστικού ελέγχου στον τομέα αυτόν.

Επενδυτικό πακέτο 315 δις Ευρώ για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας

Παρασκευή, 28 Νοέμβριος, 2014
Με λίγα λόγια Στις 26 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα Επενδυτικό Σχέδιο ύψους 315 δισ. ευρώ, με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη. Το Σχέδιο στηρίζεται σε τρεις κύριους άξονες (βλ. και Ενημερωτικό Δελτίο 1 - Γιατί χρειάζεται η ΕΕ ένα επενδυτικό σχέδιο;) - τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), εγγυημένoυ με δημόσιο χρήμα, για την πραγματοποίηση πρόσθετων επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ κατά την επόμενη τριετία (2015-2017)· - την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου διαύλου έργων σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα βοήθειας, ώστε οι επενδύσεις να κατευθύνονται εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο· - τη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας με στόχο να γίνει η Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις και να αρθούν τα κανονιστικά εμπόδια. Σύμφωνα με συνολικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα προτεινόμενα μέτρα θα μπορούσαν να προσθέσουν την επόμενη τριετία 330 — 410 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ και να δημιουργήσουν έως και 1,3 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Όλο το επενδυτικό σχέδιο αναλυτικά Ειδικότερα, το νέο επενδυτικό σχέδιο θα στηρίζεται σε τρεις άξονες: 1. Κινητοποίηση πρόσθετων κεφαλαίων για επενδύσεις (βλ. και Ενημερωτικό Δελτίο 2 - Από πού προέρχονται τα χρήματα;) Το Επενδυτικό Σχέδιο θα απελευθερώσει, την επόμενη τριετία, τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία (2015-2017). Σε μια εποχή κατά την οποία σπανίζουν οι δημόσιοι πόροι αλλά υπάρχει οικονομική ρευστότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων ή εταιρειών, έτοιμη να χρησιμοποιηθεί, το στοίχημα είναι να σπάσει ο φαύλος κύκλος της έλλειψης εμπιστοσύνης και των ανεπαρκών επενδύσεων. Το Επενδυτικό Σχέδιο προβλέπει μια έξυπνη κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης — όπου κάθε ευρώ δημοσίου χρήματος θα χρησιμοποιείται για να κινητοποιεί πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις, χωρίς να δημιουργεί νέο χρέος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για περισσότερη διαφάνεια

Τετάρτη, 26 Νοέμβριος, 2014
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε ώθηση στη διαφάνεια, με τη δέσμευση να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που συναντώνται με τους πολιτικούς ηγέτες και ανώτερους υπαλλήλους της και να παρέχει ευρύτερη πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) με τις ΗΠΑ. Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της θητείας της, η Επιτροπή Juncker εκπληρώνει την υπόσχεση του Προέδρου για μια πιο ανοικτή και διαφανή Επιτροπή, σηματοδοτώντας μια νέα προσέγγιση για την επόμενη πενταετία. «Ακόμα και αν επιτελούσαμε το έργο μας στο ακέραιο, δεν θα είχε καμία αξία αν δεν κερδίσουμε την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη των πολιτών για τους οποίους εργαζόμαστε. Ας είμαστε πιο διαφανείς, διότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Ας αποδείξουμε πως αυτή τη φορά η κατάσταση είναι όντως διαφορετική και ότι μαζί μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε και να ανανεώσουμε την Ευρώπη.», δήλωσε για το θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κος Jean-Claude Juncker. Διαφάνεια των συναντήσεων   Η Επιτροπή συμφώνησε σε ένα κοινό σύνολο κανόνων που θα ισχύουν για τους Επιτρόπους, τα ιδιαίτερα γραφεία τους, καθώς και τους γενικούς διευθυντές των υπηρεσιών της Επιτροπής. Από την 1η Δεκεμβρίου, η Επιτροπή θα δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της, εντός δύο εβδομάδων από κάθε συνάντηση, τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες συνάντησης, τα ονόματα των οργανώσεων και των αυτοαπασχολούμενων που συμμετέχουν στις συναντήσεις και τα θέματα συζήτησης των διμερών συναντήσεών της.

6,4 εκατ. Ευρώ από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για τους πρώην εργαζόμενους στα πολυκαταστήματα «Φωκά» προτείνει η Επιτροπή

Τρίτη, 11 Νοέμβριος, 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να χορηγηθούν στην Ελλάδα 6,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για να βοηθήσει 600 πρώην εργαζομένους στα πολυκαταστήματα «Φωκά» να βρουν νέες θέσεις εργασίας καθώς και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε 500 νέους που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Οι περισσότερες από τις απολύσεις έγιναν στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Η πρόταση τώρα έχει διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, κυρία Marianne Thyssen, δήλωσε: «Πολλοί τομείς και κλάδοι στην Ευρώπη διέρχονται σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές λόγω της παγκοσμιοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι μια απτή έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Θα εξακολουθήσει να βοηθά τα κράτη μέλη να επανεντάξουν στην αγορά εργασίας τα άτομα που απώλεσαν την εργασία τους και να τα υποστηρίξουν ώστε να προσαρμόσουν κατάλληλα τις δεξιότητές τους. Μέσω αυτού του ταμείου, πλαισιώνουμε τους εργαζομένους που βιώνουν δυσκολίες στη δύσκολη μετάβαση σε νέες θέσεις εργασίας, και προτίθεμαι να μεγιστοποιήσω την απόδοσή του τα προσεχή έτη.»

Αργή ανάκαμψη δείχνουν οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής

Τρίτη, 4 Νοέμβριος, 2014
Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ισχνή οικονομική ανάπτυξη για το υπόλοιπο του έτους τόσο στην ΕΕ συνολικά όσο και στην Ευρωζώνη. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει στο 1,3% στην ΕΕ και στο 0,8% στην Ευρωζώνη για ολόκληρο το 2014. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά κατά τη διάρκεια του 2015, στο 1,5% και 1,1% αντίστοιχα, χάρη στη βελτίωση της εξωτερικής και της εγχώριας ζήτησης. Το 2016 αναμένεται να επιταχυνθεί ο ρυθμός αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας στο 2,0% και 1,7%, αντίστοιχα, χάρη στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα (κατόπιν της συνολικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και της περαιτέρω προόδου προς την τραπεζική ένωση), και στις πρόσφατες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Ο Γίρκι Κάταϊνεν, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε σχετικά: «Οι συνθήκες στην οικονομία και την απασχόληση δεν βελτιώνονται αρκετά γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τους πόρους που διαθέτει για να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θα προτείνουμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 300 δισ. ευρώ για να δώσουμε ώθηση και να στηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη. Η επιτάχυνση του ρυθμού των επενδύσεων είναι ο μοχλός για την οικονομική ανάκαμψη.» Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Δεν υπάρχει μία μοναδική απλή απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία. Πρέπει να δράσουμε σε τρία μέτωπα: αξιόπιστες δημοσιονομικές πολιτικές, φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αναγκαίες επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, στις Βρυξέλλες, στις πρωτεύουσες των κρατών μελών και στις περιφέρειές μας για να δημιουργήσουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και να δώσουμε πραγματική ώθηση στην απασχόληση για τους πολίτες μας». Η οικονομική ανάκαμψη, που άρχισε το δεύτερο τρίμηνο του 2013, παραμένει ασταθής και η οικονομική δυναμική σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Το επίπεδο εμπιστοσύνης είναι χαμηλότερο από ό, τι ήταν την άνοιξη, εξαιτίας των αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων και των λιγότερο ευνοϊκών παγκόσμιων οικονομικών προοπτικών. Παρά τις ευνοϊκές δημοσιονομικές συνθήκες, η οικονομική ανάκαμψη το 2015 θα είναι αργή. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι συνέπειες της κρίσης, δηλαδή υψηλή ανεργία, υψηλό χρέος και χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας, μπορούν να εξαλειφθούν μόνο σταδιακά. Η πρόσφατη εμπεριστατωμένη αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε την αβεβαιότητα σχετικά με την ευρωστία του τραπεζικού τομέα και η βελτίωση των όρων χρηματοδότησης θα πρέπει συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Το 2016 η ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω χάρη στην αύξηση της εγχώριας και εξωτερικής ζήτησης και τη συνέχιση μιας ιδιαίτερα χαλαρής νομισματικής πολιτικής συνδυασμένης με χαμηλό κόστος χρηματοδότησης.

Πώς θα υπολογίζονται οι εισφορές των τραπεζών στα ταμεία εξυγίανσης

Δευτέρα, 3 Νοέμβριος, 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πριν από λίγο καιρό πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, καθώς και σχέδιο πρότασης εκτελεστικής πράξης του Συμβουλίου, για τον υπολογισμό των εισφορών των τραπεζών στα εθνικά ταμεία εξυγίανσης και στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης αντίστοιχα (IP/13/674). Ο Μισέλ Μπαρνιέ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, δήλωσε για το θέμα: «Για να ξεπεράσουμε τη χρηματοπιστωτική κρίση, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να πληρώνουν μόνες τους, όταν έχουν προβλήματα, και να μην επιβαρύνουν τους φορολογουμένους. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα ταμεία εξυγίανσης που χρηματοδοτούνται από τον τραπεζικό τομέα, που εγκρίναμε σήμερα, είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση αυτού του στόχου. Η επιλεγείσα προσέγγιση είναι δίκαιη, δεδομένου ότι κάθε τράπεζα θα συμβάλλει ανάλογα με το μέγεθός της και το προφίλ κινδύνου, ενώ για τις μικρότερες τράπεζες θα ισχύει ειδικό καθεστώς εισφορών. Επιπλέον, αυτοί οι νέοι κανόνες προλειαίνουν το έδαφος για ένα λειτουργικό Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, βασικό στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης». Με τα κείμενα που εγκρίθηκαν, η Επιτροπή υλοποιεί την εντολή που έλαβε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να καθορίσει τη μεθοδολογία για τις εισφορές των τραπεζών, προκειμένου να επιτευχθούν τα επίπεδα-στόχοι για τα ταμεία εξυγίανσης, τα οποία ορίζουν η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών και ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης.

Εγκρίθηκε η νέα Επιτροπή – Τι δήλωσαν Γιουνκέρ και πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο

Πέμπτη, 23 Οκτώβριος, 2014
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το Σώμα των 27 νέων Επιτρόπων, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, με 423 ψήφους υπέρ, 209 κατά και 67 αποχές. Η νέα Επιτροπή θα πρέπει τώρα να διοριστεί επισήμως από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για να μπορέσει να ξεκινήσει την πενταετή θητεία της την 1η Νοεμβρίου. Το ΕΚ είχε εγκρίνει την πρώτη Επιτροπή Μπαρόζο το Νοέμβριο του 2004 με 449 ψήφους υπέρ, 149 κατά και 82 αποχές, και τη δεύτερη  στις 9 Φεβρουαρίου 2010 με 488 ψήφους υπέρ, 137 κατά και 72 αποχές. Στην εναρκτήρια δήλωσή του χθες το πρωί, ο εκλεγέντας Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έκανε στα χαρτοφυλάκια των υποψήφιων Επιτρόπων, όπως του ζητήθηκε από τις επιτροπές του ΕΚ μετά τις ακροάσεις. "Έχω ένα συμβόλαιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα το τηρήσω"   Αναφερόμενος στη σύνθεση της νέας Επιτροπής ο  κ. Γιούνκερ υπογράμμισε ότι αυτή θα έχει έντονη πολιτική χροιά.  Υπερασπίστηκε τη νέα δομή της, η οποία προβλέπει την ύπαρξη αντιπροέδρων που θα "συντονίζουν, θα συγκεντρώνουν και θα οργανώνουν τις όποιες ιδέες και προτάσεις". Τόνισε επίσης ότι αναγκάστηκε να "πολεμήσει" προκειμένου να έχει αρκετές γυναίκες στη σύνθεση της νέας Επιτροπής, παραδέχθηκε ωστόσο ότι "9 μόνο γυναίκες μεταξύ των συνολικά 28 Επιτρόπων παραμένει ένας αξιοθρήνητος αριθμός".

Στρες τεστ για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Δευτέρα, 20 Οκτώβριος, 2014
Τι θα συμβεί σε περίπτωση που φέτος το χειμώνα διακοπεί ο εφοδιασμός με ρωσικό φυσικό αέριο; Οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις θα έχουν την ενέργεια που χρειάζονται; Τι μπορούν να κάνουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη; Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου, που εκδόθηκε στις 16/10, δίνει απαντήσεις: οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να τροφοδοτούνται με περισσότερο φυσικό αέριο, εφόσον τα κράτη μέλη συνεργαστούν και επιτρέψουν στις δυνάμεις της αγοράς να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά σε περιφερειακή βάση και να ενεργοποιηθούν, εάν χρειαστεί. Η έκθεση περιλαμβάνει συγκεκριμένες βραχυπρόθεσμες συστάσεις για τα πλέον ευάλωτα κράτη μέλη της ΕΕ και τις γειτονικές χώρες. Η διένεξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στον τομέα του φυσικού αερίου θέτει τον εφοδιασμό της ΕΕ με φυσικό αέριο και πάλι σε κίνδυνο, όπως και το 2009. Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε να έχει σαφή εικόνα για τις μεγαλύτερες ελλείψεις που θα προκύψουν και τους τρόπους μετριασμού των επιπτώσεων. Η έκθεση που δημοσιεύτηκε παρουσιάζει τα αποτελέσματα άσκησης προσομοίωσης που διενέργησαν 38 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών. Αναλύει διάφορα σενάρια, ιδίως μια πλήρη διακοπή των ρωσικών εισαγωγών φυσικού αερίου στην ΕΕ για περίοδο έξι μηνών.

Διεύρυνση: οι εκθέσεις προόδου για το 2014

Πέμπτη, 9 Οκτώβριος, 2014
Σε μια σειρά από ετήσιες εκθέσεις που παρουσίασε χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την πρόοδο που σημειώθηκε κατά το παρελθόν έτος αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις  για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ και την Τουρκία. Παρουσιάζοντας την ετήσια δέσμη για τη διεύρυνση, ο επίτροπος Στέφαν Φούλε δήλωσε: «Πριν από πέντε χρόνια, στοχεύσαμε στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της μεταρρυθμιστικής δύναμης της πολιτικής της διεύρυνσης. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις πυλώνες: κράτος δικαίου το 2012, οικονομική διακυβέρνηση το 2013 και φέτος, καθορίζουμε νέες ιδέες για τη στήριξη της διοικητικής μεταρρύθμισης και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Σήμερα, η προσέγγιση αυτή, αποδίδει καρπούς. Η διαδικασία είναι αξιόπιστη και αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσω μεταρρυθμίσεων που μετατρέπουν σταδιακά τις ενδιαφερόμενες χώρες, βελτιώνοντας τη σταθερότητα στην άμεση γειτονιά μας. Καθιστά επίσης τις εν λόγω χώρες καλύτερα προετοιμασμένες για την ένταξη στην ΕΕ και για τις ευθύνες που αναλαμβάνουν τα μέλη». Θεμελιώδεις αρχές Η στρατηγική της διεύρυνσης που εγκρίθηκε χθες επιβεβαιώνει την προσέγγιση που βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές — το κράτος δικαίου, την οικονομική διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Το κράτος δικαίου βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας της διεύρυνσης: οι ενδιαφερόμενες χώρες πρέπει να αντιμετωπίσουν θέματα όπως η δικαστική μεταρρύθμιση και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς στα πρώτα στάδια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ώστε να έχουν να επιδείξουν απτά και βιώσιμα αποτελέσματα. Με βάση την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει βελτιωμένες διαδικασίες συνεργασίας με τις υποψήφιες χώρες για να ενισχύσουν την οικονομική τους διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων με εθνικά προγράμματα οικονομικής μεταρρύθμισης, με επίκεντρο τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Τέλος, η νέα στρατηγική υπογραμμίζει ιδιαίτερα την πρόκληση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, που εξακολουθούν να είναι ασθενείς στις περισσότερες προς διεύρυνση χώρες, με περιορισμένη διοικητική ικανότητα, υψηλό βαθμό πολιτικοποίησης και έλλειψη διαφάνειας. Ανασκόπηση ανά χώρα Το Μαυροβούνιο έχει κάνει επιπλέον πρόοδο στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Μέχρι τώρα έχουν ανοιχθεί 12 κεφάλαια, εκ των οποίων δύο έκλεισαν προσωρινά. Έχει αρχίσει η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον τομέα του κράτους δικαίου. Απαιτούνται τώρα απτά αποτελέσματα στην πράξη που θα παίξουν ρόλο ζωτικής σημασίας για να καθορισθεί ο συνολικός ρυθμός των διαπραγματεύσεων προσχώρησης.

7,2 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για τους απολυμένους των Sprider Stores

Τρίτη, 7 Οκτώβριος, 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δοθούν στην Ελλάδα 7,2 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για να βοηθήσει 761 πρώην εργαζομένους στην αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης Sprider Stores να βρουν νέες θέσεις εργασίας και να επεκτείνει τη στήριξή της σε 505 νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Οι περισσότερες απολύσεις έγιναν στις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρόταση τώρα έχει διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.

Σελίδα 160 απο 173« Πρώτη...102030...158159160161162...170...Τελευταία »