NEA

Εξωτερική πολιτική και ασφάλεια: ανάγκη για ενότητα και στρατηγική αυτονομία

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος, 2021
photo by Christian Lue-Η ΕΕ πρέπει να προασπίζει τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη -Κάλεσμα για κατάργηση της ομοφωνίας σε ορισμένους τομείς εξωτερικής πολιτικής -Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη στρατηγικής ανεξαρτησίας Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν απερίφραστα την επίθεση του όχλου στο Κογκρέσο των ΗΠΑ που υποκινήθηκε από τον πρόεδρο Trump Η πανδημία κρούει των κώδωνα του κινδύνου για την Ευρώπη, η οποία χρειάζεται πιο σθεναρή, συντονισμένη και δυναμική εξωτερική πολιτική και ...

Η πρόσβαση σε επαρκή στέγαση θα πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες ευρωπαϊκό δικαίωμα

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος, 2021
-Επαρκής στέγαση με υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό και αποχέτευση -Κάλεσμα για πανευρωπαϊκό στόχο για την εξάλειψη της αστεγίας ως το 2030 -Το κόστος στέγασης θα πρέπει να συγκρατείται σε βιώσιμα επίπεδα μέσω της νομοθεσίας Κάλεσμα προς την ΕΕ να αναγνωρίσει και να εφαρμόσει την πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση ως ανθρώπινο δικαίωμα και να κινητοποιηθεί για την εξάλειψη της αστεγίας. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που υιοθετήθηκε με 352 ...

Βελτίωση της ισότητας των φύλων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και στο μέλλον

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος, 2021
photo by Joshua Newton-Χρειάζονται νέες υπηρεσίες για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας -Ανάγκη για στοχευμένες δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας -Πρέπει να υποστηριχθούν οι πιο ευάλωτες ομάδες γυναικών Οι ευρωβουλευτές εξέτασαν τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19 στις γυναίκες και, υπό το πρίσμα αυτό, προτείνουν μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων τους και την ισότητα των φύλων. Σε έκθεση που εγκρίθηκε με 485 ...

Την θέσπιση του «δικαιώματος στην αποσύνδεση» ως θεμελιώδες δικαίωμα ζητά το ΕΚ

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος, 2021
photo by visuals-Η εργασιακή κουλτούρα της «διαρκούς παρουσίας και μόνιμης επιφυλακής» προκαλεί αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης, άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης -Ανάγκη να ρυθμιστούν νομοθετικά σε επίπεδο ΕΕ οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως εργασία -Καμία αρνητική συνέπεια στους εργαζόμενους που ασκούν το «δικαίωμά τους στην αποσύνδεση» Το Κοινοβούλιο ζητά να κατοχυρωθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο το δικαίωμα των εργαζομένων να αποσυνδέονται ψηφιακά από την εργασία τους χωρίς επιπτώσεις....

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2021

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος, 2021
photo by Mika BaumeisterΗ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές οικονομικών, χρηματοοικονομικών στατιστικών, διοίκησης επιχειρήσεων, ανθρώπινων πόρων, μετάφραση κ.α. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πολύ σπανιότερα, τέτοιες ευκαιρίες μπορεί να απευθύνονται σε φοιτητές που βρίσκονται σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Τέτοιες πρωτοβουλίες προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να απασχοληθούν, να κάνουν πρακτική και να αποκτήσουν εμπειρία στους τομείς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ...

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 328 Εκατ. ευρώ για τη στήριξη 1 630 έμπειρων ερευνητών στην Ευρώπη και αλλού

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος, 2021
Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης του 2020 για τις ατομικές υποτροφίες των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA).Πρόκειται για επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του ενωσιακού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» και χορηγούνται σε άριστους, έμπειρους ερευνητές για να εργαστούν σε έργα σε κάθε ερευνητικό τομέα και παράλληλα να λάβουν κατάρτιση και εποπτεία για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να δώσουν ώθηση στη σταδιοδρομία τους.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΝΑΤΟ 2021

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος, 2021
photo by Марьян Блан Το Κεντρικό Γραφείο του ΝΑΤΟ οργανώνει ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, με στόχο να παρέχει σε ένα μικρό αριθμό φοιτητών ή πρόσφατων αποφοίτων την ευκαιρία να κάνουν την πρακτική τους άσκηση με το Διεθνές Προσωπικό στην έδρα του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες. Υπάρχει μόνο μια περίοδος υποβολής συμμετοχής ενδιαφέροντος κάθε χρόνο, την άνοιξη, με δυο ημερομηνίες έναρξης, τον Σεπτέμβριο και τον Μάρτιο στο επόμενο έτος. Η πρακτική άσκηση διαρκεί από 6 ...

Εθελοντική πρωτοβουλία: EU Aid Volunteers

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος, 2021
photo by Annie Spratt Η εθελοντική πρωτοβουλία ενώνει εθελοντές και οργανώσεις από διαφορετικές χώρες και παρέχει στους εμπλεκόμενους πρακτική υποστήριξη σε έργα ανθρωπιστικής βοήθειας και συμβολή στην ενίσχυση της τοπικής ικανότητας και ανθεκτικότητας των κοινοτήτων που πλήττονται από καταστροφές. Η πρωτοβουλία εθελοντικής απασχόλησης είναι διαθέσιμη σε ευρωπαίους πολίτες και πολίτες τρίτων χωρών που διαβιούν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κράτη μέλη από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών εμπειριών και επαγγελμάτων, από νεοεισερχόμενους έως έμπειρους επαγγελματίες.

Πρακτική Άσκηση στο Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος, 2021
photo by Mat RedingΤο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε αποφοίτους και είναι διαθέσιμο για θέσεις στο Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η πρακτική άσκηση των Ηνωμένων Εθνών δεν προβλέπει αμοιβή. Τα έξοδα του ταξιδιού καθώς και έξοδα διαβίωσης θα πρέπει να καλύπτονται είτε από τον ίδιο τον ασκούμενο είτε από χρηματοδοτικό ίδρυμα. Οι ασκούμενοι είναι υπεύθυνοι για την διευθέτηση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων και για την λήψη ειδικής βίζας. Σκοπός της πρακτικής είναι:

Τηλεκπαίδευση: Στερεότυπα και Τηλεκπαίδευση

Τρίτη, 9 Φεβρουάριος, 2021
Όσο και να το αρνούμαστε, όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι με στερεότυπα κάποια στιγμή στη ζωή μας. Μπορεί να ήμασταν το θύμα τους, μπορεί ο θύτης ή απλά ο παρατηρητής. Ο Colman ορίζει τα στερεότυπα ως «μια σχετικά σταθερή και υπεραπλουστευμένη γενίκευση για μια ομάδα ή τάξη ανθρώπων, συνήθως επικεντρωμένη σε αρνητικά χαρακτηριστικά». Κατά μια έννοια η διαδικασία γέννησης ενός στερεοτύπου είναι αναπόφευκτη. Το να κατηγοριοποιούμε πληροφορίες σε κουτάκια στο μυαλό μας, μας είναι μια γνώριμη διαδικασία. Είναι πιο εύκολο να καταλάβουμε το άσπρο και το μαύρο παρά τις ενδιάμεσες αποχρώσεις. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι είναι και θεμιτό. Όσον αφορά την εκπαίδευση, μπορούμε να αναφέρουμε δύο είδη στερεοτύπων από πιθανά περισσότερα που υπάρχουν: έμφυλα και κοινωνικό-οικονομικά. Αναφορικά με τα πρώτα, αποδίδονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στα άτομα ανάλογα με το βιολογικό τους φύλο. Το αρσενικό φύλο συσχετίζεται π.χ. με επιθετικότητα, δυναμισμό, εξυπνάδα, ικανότητα ανεύρεσης λύσεων, ενώ το θηλυκό με ευαισθησία, ομορφιά, τρυφερότητα. Στην πράξη, αυτό οδηγεί στην άποψη ότι οι άντρες θεωρούνται πιο ικανοί σε επαγγέλματα ηγεσίας, ενώ οι γυναίκες σε επαγγέλματα φροντίδας.

Σελίδα 10 απο 375« Πρώτη...89101112...203040...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.