NEA

Πρακτική άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)

Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2020
audiovisual.ec.europa.euΟ Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα προσφέρει πρακτική άσκηση για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών και το πολύ 6 μηνών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα στοχεύει στην ενίσχυση του συνολικού συστήματος ασφάλειας στη θάλασσα στην Κοινότητα και στη μείωση του κινδύνου θαλάσσιου ατυχήματος, της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία και της απώλειας ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στοχεύει: - να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εργασιακή εμπειρία στον τομέα της νομοθεσίας για την ασφάλεια στη θάλασσα ·

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2020
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε φοιτητές οικονομικών, χρηματοοικονομικών στατιστικών, διοίκησης επιχειρήσεων, δικαίου, ανθρώπινου δυναμικού, μετάφρασης κ.λπ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές. Πολύ περιστασιακά, τέτοιες ευκαιρίες προσφέρονται επίσης στους προπτυχιακούς φοιτητές. Αυτές οι αναθέσεις παρέχουν στους φοιτητές την ευκαιρία να κάνουν πράξη τη μάθησή τους, να αποκτήσουν μια εικόνα των δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ. αλλά και να συμβάλουν, άμεσα ή έμμεσα, ...

Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών

Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2020
eurodeskΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC), ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ενώνει τους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού (NTO) της Ευρώπης, αναζητά έναν φοιτητή ή έναν πρόσφατο πτυχιούχο για να ενταχθεί στην ομάδα Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για μια περίοδο 6 μηνών από τον Ιούλιο 2020. Ο επιλεγμένος ασκούμενος θα έχει μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία σε έναν διεθνή οργανισμό που εδρεύει στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο και να αποκτήσει γνώση της ευρωπαϊκής ...

Κορονοϊός: Η Επιτροπή συνιστά τη μερική και σταδιακή άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών προς την ΕΕ μετά τις 30 Ιουνίου, βάσει κοινής συντονισμένης προσέγγισης

Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2020
Ευρωπαϊκή επιτροπήΗ Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη του Σένγκεν και στα συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν να άρουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα έως τις 15 Ιουνίου 2020 και να παρατείνουν τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ έως τις 30 Ιουνίου 2020, ενώ καθορίζει μια προσέγγιση για τη σταδιακή άρση του περιορισμού έπειτα από την ημερομηνία αυτή. Ο περιορισμός θα πρέπει να αρθεί για χώρες που επιλέγονται από κοινού από τα κράτη μέλη, βάσει ενός συνόλου αρχών και αντικειμενικών κριτηρίων που περιλαμβάνουν την υγειονομική κατάσταση, την ικανότητα εφαρμογής μέτρων ανάσχεσης στη διάρκεια του ταξιδιού και την αμοιβαιότητα, λαμβανομένων υπόψη στοιχείων από σχετικές πηγές όπως το ECDC και ο ΠΟΥ. Για τις χώρες προς τις οποίες εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός, η Επιτροπή προτείνει να διευρυνθούν οι κατηγορίες των επιτρεπόμενων ταξιδιωτών ώστε να περιληφθούν, για παράδειγμα, οι διεθνείς σπουδαστές. Επίσης, η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη, για να διασφαλιστεί ο συντονισμός της επανέναρξης των πράξεων χορήγησης θεωρήσεων στο εξωτερικό με τη σταδιακή άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών.

Πρόγραμμα για βοηθούς ερευνητές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ

Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2020
Πρόγραμμα για βοηθούς ερευνητές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ είναι ανοιχτό σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και πρόσφατους αποφοίτους πολιτικών επιστημών, δικαίου, διεθνών σχέσεων ή άλλων σχετικών τομέων από τα κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ και συνεργαζόμενα κράτη. Οι βοηθοί ερευνητές αναπτύσσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις διεθνείς πολιτικο-στρατιωτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές υποθέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναπτύσσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες σε τομείς που συνδέονται με το έργο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Καθήκοντα Οι βοηθοί ...

Η νέα έκθεση της Επιτροπής καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσης

Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2020
Photo by Agefis on UnsplashΗ Επιτροπή δημοσίευσε  τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2020 , ο οποίος παρακολουθεί τις συνολικές ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και καταγράφει την πρόοδο των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την ψηφιακή τους ανταγωνιστικότητα. Ο DESI δείχνει ότι φέτος σημειώνεται πρόοδος σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους βασικούς τομείς που μετράει ο δείκτης. Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία έχει καταδείξει πόσο σημαντικές έχουν καταστεί οι ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, παρακολουθούν την εξάπλωση του ιού ή επιταχύνουν την αναζήτηση φαρμάκων και εμβολίων. Επιπλέον, οι δείκτες DESI που είναι συναφείς με την ανάκαμψη δείχνουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να βελτιώσουν την κάλυψη των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, να εκχωρήσουν φάσμα 5G ώστε να καταστεί δυνατή η εμπορική διάθεση υπηρεσιών 5G, να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών και να ψηφιοποιηθούν περαιτέρω οι επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας.

Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE)

Παρασκευή, 12 Ιούνιος, 2020
EURODESKΤο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE) είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο μη-κυβερνητικών οργανώσεων για τη βοήθεια των προσφύγων, που ασχολείται με την παροχή βοήθειας σε όλους τους ανθρώπους που αναζητούν καταφύγιο και προστασία στην Ευρώπη. Στόχος του είναι να προωθήσει την προστασία και την ένταξη  των προσφύγων στην Ευρώπη με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αλληλεγγύη. Οι ασκούμενοι θα βοηθήσουν στη έρευνα και την ανάλυση, αλλά ...

Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης – Έγκριση συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Τετάρτη, 10 Ιούνιος, 2020
Photo by Marvin Meyer on UnsplashΤο Συμβούλιο ενέκρινε, στις 09/06/2020, τα συμπεράσματα για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης καλύπτοντας ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ. Οι τομείς που καλύπτουν τα συμπεράσματα κυμαίνονται από τη συνδεσιμότητα, τις ψηφιακές αλυσίδες αξίας και την ηλεκτρονική υγεία έως την οικονομία δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Στο κείμενο επισημαίνεται επίσης ο αντίκτυπος του ψηφιακού μετασχηματισμού ...

Εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές: Η ΕΕ εγκρίνει τη θέση της σχετικά με την προσαρμογή της περιόδου γραμμής βάσης του CORSIA ώστε να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19

Τετάρτη, 10 Ιούνιος, 2020
Photo by Ethan McArthur on UnsplashΤο Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα απόφαση με την οποία προσαρμόζει τη θέση της ΕΕ όσον αφορά την περίοδο αναφοράς για τη μέτρηση της αύξησης των εκπομπών CO2 των διεθνών αεροπορικών μεταφορών, ώστε να ληφθεί υπόψη η άνευ προηγουμένου μείωση της εναέριας κυκλοφορίας λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. Η περίοδος αναφοράς αποτυπώνει τον στόχο για την επιδιωκόμενη σταθεροποίηση των εκπομπών από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο του Συστήματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (CORSIA). Κατά συνέπεια καθορίζει επίσης το ποσό των αντισταθμίσεων που πρέπει να εξαγοράζουν οι αεροπορικές εταιρείες για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το σύστημα CORSIA συμφωνήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) το 2016. Η γραμμή βάσης που καθορίστηκε το 2018 συνίστατο στον μέσο όρο των εκπομπών CO2 από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές που καλύπτονται από το σύστημα CORSIA για το 2019 και το 2020.

Κορονοϊός: η ΕΕ ενισχύει τη δράση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Τετάρτη, 10 Ιούνιος, 2020
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην ΕλλάδαΣτις 10/06/2020  η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος παρουσιάζουν μια αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνουν για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού και προτείνουν τα επόμενα βήματα. Η παρουσίαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της εντολής που έδωσαν οι ευρωπαίοι ηγέτες τον Μάρτιο του 2020 να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα η παραπληροφόρηση και να ενισχυθεί ...

Σελίδα 10 απο 326« Πρώτη...89101112...203040...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.