NEA

Σύνοδος κορυφής ΕΕ – Συνδέσμου Αραβικών Κρατών: ενίσχυση της ευρωαραβικής εταιρικής σχέσης και από κοινού αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων

Τρίτη, 26 Φεβρουάριος, 2019
Η πρώτη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συνδέσμου Αραβικών Κρατών (ΣΑΚ) πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Φεβρουαρίου στο Sharm El-Sheikh, στην οποία έλαβαν μέρος 49 χώρες, ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών και η ΕΕ. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος επίσης συμπροήδρευσε με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι....

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να είναι περισσότερο φιλόδοξα προκειμένου να επιτύχουν τον κοινό στόχο για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

Τρίτη, 26 Φεβρουάριος, 2019
Το ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει διπλασιαστεί μετά το 2005, όμως η αύξηση αυτή έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της αυξανόμενης κατανάλωσης ενέργειας και της έλλειψης προόδου στον τομέα των μεταφορών. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο του 2020 για την παραγωγή ...

Προστασία δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία: Το Συμβούλιο εγκρίνει σχέδιο μέτρων έκτακτης ανάγκης

Τρίτη, 26 Φεβρουάριος, 2019
Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ των 27 οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας πριν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Οι πρέσβεις των κρατών μελών στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου ενέκριναν την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου το κείμενο του σχεδίου κανονισμού για τη ...

Μέτρα της ΕΕ προς υποστήριξη των παρασκευαστών γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων

Τρίτη, 26 Φεβρουάριος, 2019
Η ΕΕ εγκρίνει νέους κανόνες που αναμένεται να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των παρασκευαστών γενόσημων φαρμακευτικών και βιοομοειδών προϊόντων της ΕΕ. Οι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ που συνήλθαν σήμερα στην ΕΜΑ κατέληξαν στις 14 Φεβρουαρίου σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με σχέδιο κανονισμού που εισάγει εξαίρεση στην προστασία που παρέχεται στα πρωτότυπα φάρμακα μέσω συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας (ΣΠΠ) για εξαγωγή και/ή δημιουργία αποθέματος. Χάρη στην εξαίρεση αυτή, οι ενωσιακοί ...

Το Κοινοβούλιο καταλήγει σε συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τρίτη, 26 Φεβρουάριος, 2019
Το Κοινοβούλιο κατέληξε σε συμφωνία με τους διαπραγματευτές από τις κυβερνήσεις της ΕΕ για τη χρήση της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Η νομοθεσία κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι οι καλλιτέχνες και οι εκδότες ειδήσεων αμείβονται δίκαια για το έργο τους.     [video width="1072" height="608" mp4="http://europedirect.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/02/Parliament_reaches_agreement_on_copyright_deal_Greek_EuroparlTV_HD_4000_EL.mp4"][/video]   Πηγή: europarl.europa.eu

Νέος προϋπολογισμός Erasmus+ για την ενίσχυση της κινητικότητας και των ευκαιριών για τους νέους

Τρίτη, 26 Φεβρουάριος, 2019
Ένας υψηλότερος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα Erasmus+ εστιάζει στην κινητικότητα, στην εκπαίδευση, στην καινοτομία και στην ένταξη. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να εκσυγχρονιστεί το πρόγραμμα και να καλλιεργηθεί ένα αίσθημα ευρωπαϊκού ανήκειν μέσα από εκτεταμένα προγράμματα κινητικότητας και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.   [video width="1072" height="608" mp4="http://europedirect.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/02/New_Erasmus-_budget_to_boost_mobility_and_opportunities_for_youth_Greek_EuroparlTV_HD_4000_EL.mp4"][/video]   Πηγή: europarl.europa.eu

Θερινό Σχολείο Συγκριτικού Δικαίου και Διακυβέρνησης από το European Law and Government School.

Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος, 2019
Το European Law and Government School (ELGS) διοργανώνει φέτος το Θερινό Σχολείο Συγκριτικού Δικαίου και Διακυβέρνησης στις 22 - 26 Ιουλίου 2019 στο Σούνιο. Σκοπός αυτού του θερινού σχολείου μίας βδομάδας είναι να εξετάσει τις τελευταίες εξελίξεις της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Επίσης, καλύπτει τόσο τα συνταγματικά όσο και τα θεσμικά ζητήματα, το παγκόσμιο διοικητικό δίκαιο και τα ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης. To πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο για φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου από όλα τα ...

Διαδικτυακές αγορές: Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών ζητούν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις εκπτώσεις

Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος, 2019
Διαδικτυακές αγορές: Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών ζητούν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις εκπτώσειςΟ έλεγχος που έγινε σε ιστότοπους καταναλωτικών ειδών σε όλη την ΕΕ έδειξε ότι για πολλούς καταναλωτές οι πληροφορίες σχετικά τις τιμές και τις εκπτώσεις είναι, συχνά, ασαφείς. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών δημοσιεύουν τα αποτελέσματα ενός πανευρωπαϊκού ελέγχου 560 ιστοτόπων ηλεκτρονικού ...

Υποτροφίες ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020.

Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος, 2019
Οκτώ υποτροφίες συνολικού ύψους 120.000 ευρώ, μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου μονοετούς φοίτησης ύψους 15.000 ευρώ εκάστη, προκηρύσσει η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για σπουδές σε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020. Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών μπορούν να υποβάλουν: - Κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου 7,5 και άνω - Υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί από το 1989 και μετά - Υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 25.000 ευρώ και ...

Πέντε ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα MEDIA ανάμεσα στις 16 υποψηφιότητες για Όσκαρ

Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος, 2019
Πέντε ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα MEDIA ανάμεσα στις 16 υποψηφιότητες για ΌσκαρΠέντε ταινίες που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύουν ψηλά στην τελετή απονομής των Όσκαρ της Κυριακής. Η ιρλανδο-βρετανικο-αμερικανική συμπαραγωγή Η ευνοούμενη που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Λάνθιμος, και η πολωνική ταινία Ψυχρός Πόλεμος, του Πάβελ Παβλικόβσκι, φιλοδοξούν να κατακτήσουν σημαντικά βραβεία όπως Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου. Οι Never Look Away (Γερμανία), Σύνορο (Σουηδία) και Η σύζυγος (Σουηδία/ΗΒ/ΗΠΑ) επίσης συναγωνίζονται ...

Σελίδα 10 απο 203« Πρώτη...89101112...203040...Τελευταία »