Πολυμέσα

Η Ελλάδα στην ημερήσια διάταξη του Eurogroup

Τετάρτη, 13 Μάρτιος, 2019
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το Eurogroup για τα κυριότερα πορίσματα της 2ης αποστολής ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα. Στις 11 Ιουλίου η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση να ενεργοποιηθεί το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ μετά τη λήξη του προγράμματος ΕΜΣ, τον Αύγουστο του 2018. Οι τριμηνιαίες εκθέσεις ενισχυμένης εποπτείας επιτρέπουν τη στενή παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης καθώς και των μεταπρογραμματικών δεσμεύσεων, όπως συμφωνήθηκαν από το Eurogroup τον Ιούνιο του 2018.

Βιώσιμη οικονομία: Πολιτική συμφωνία μεταξύ Προεδρίας και Κοινοβουλίου για τους κανόνες διαφάνειας

Πέμπτη, 7 Μάρτιος, 2019
Μετά την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τη δημιουργία νέας κατηγορίας δεικτών αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, η ΕΕ συμπληρώνει τη δέσμη ενωσιακών κανόνων με τους οποίους ευαισθητοποιούνται περισσότερο οι επενδυτές για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον. Η Ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με πρόταση για τη θέσπιση υποχρεώσεων διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρηματοπιστωτικές εταιρίες λαμβάνουν ...

Ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό: Η ΕΕ εκσυγχρονίζει τα πρότυπα ποιότητας

Τετάρτη, 6 Μάρτιος, 2019
Η ΕΕ εξασφαλίζει ότι το νερό της βρύσης είναι πόσιμο σε ολόκληρη την ΕΕ. Το Συμβούλιο καθόρισε σήμερα τη θέση του σχετικά με την πρόταση να αναθεωρηθεί η οδηγία για το πόσιμο νερό. Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες αναπροσαρμόζουν στο σήμερα τα πρότυπα ποιότητας για το πόσιμο νερό και εισφέρουν μια προσέγγιση για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων η οποία είναι και οικονομικά αποδοτική και λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους. Περιλαμβάνουν επίσης ...

Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα: Καλύτερη πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρίες

Δευτέρα, 4 Μάρτιος, 2019
Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότηταΤο Κοινοβούλιο ψηφίζει νέους κανόνες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες για τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων. Από τις αυτόματες ταμειακές μηχανές έως τα κινητά τηλέφωνα, η πράξη για την προσβασιμότητα θα εξασφαλίσει ευκολία πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες καθημερινής χρήσης.

Γυναίκες στην πολιτική: Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 2019 (βίντεο)

Δευτέρα, 4 Μάρτιος, 2019
Γυναίκες στην πολιτική: Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 2019Για να σηματοδοτήσει την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας για το 2019, το Κοινοβούλιο στρέφει την προσοχή του στις γυναίκες στην πολιτική. Το Κοινοβούλιο θέλει να επισημάνει την τεράστια συνεισφορά των γυναικών στην πολιτική σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και να ενισχύσει την παρουσία τους σε ανώτερες διοικητικές θέσεις. Ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις γυναίκες να ψηφίσουν και να θέσουν υποψηφιότητα στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Απομαγνητοφώνηση:...

Το Κοινοβούλιο καταλήγει σε συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τρίτη, 26 Φεβρουάριος, 2019
Το Κοινοβούλιο κατέληξε σε συμφωνία με τους διαπραγματευτές από τις κυβερνήσεις της ΕΕ για τη χρήση της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο. Η νομοθεσία κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι οι καλλιτέχνες και οι εκδότες ειδήσεων αμείβονται δίκαια για το έργο τους.     [video width="1072" height="608" mp4="http://europedirect.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/02/Parliament_reaches_agreement_on_copyright_deal_Greek_EuroparlTV_HD_4000_EL.mp4"][/video]   Πηγή: europarl.europa.eu

Νέος προϋπολογισμός Erasmus+ για την ενίσχυση της κινητικότητας και των ευκαιριών για τους νέους

Τρίτη, 26 Φεβρουάριος, 2019
Ένας υψηλότερος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα Erasmus+ εστιάζει στην κινητικότητα, στην εκπαίδευση, στην καινοτομία και στην ένταξη. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να εκσυγχρονιστεί το πρόγραμμα και να καλλιεργηθεί ένα αίσθημα ευρωπαϊκού ανήκειν μέσα από εκτεταμένα προγράμματα κινητικότητας και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.   [video width="1072" height="608" mp4="http://europedirect.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/02/New_Erasmus-_budget_to_boost_mobility_and_opportunities_for_youth_Greek_EuroparlTV_HD_4000_EL.mp4"][/video]   Πηγή: europarl.europa.eu

Προσεχώς στις Βρυξέλλες: Ασφάλεια οχημάτων, Erasmus+ και άλλα

Δευτέρα, 18 Φεβρουάριος, 2019
Το Κοινοβούλιο συζητά το εμπόριο μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, τη χρηματοδότηση του Erasmus+ από τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ και τους κανόνες ασφάλειας οχημάτων. Μια ομάδα εργασίας που παρακολουθεί το κράτος δικαίου και τη διαφθορά στην ΕΕ θα δημοσιοποιήσει τα ευρήματα για την ελευθερία του Τύπου σε Σλοβακία και Μάλτα. Και το Κοινοβούλιο καλωσορίζει τους επισκέπτες από άλλα κοινοβούλια της ΕΕ. Απομαγνητοφώνηση Η Επιτροπή Διεθνούς ...

Από την πολιτική προστασία στην καλή μεταχείριση των ζώων: 5 αριθμοί από το Στρασβούργο

Σάββατο, 16 Φεβρουάριος, 2019
Το Κοινοβούλιο ενημερώνει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας για τη βελτίωση της απόκρισης της ΕΕ σε καταστροφές. Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν τη λήψη δίκαιης αποζημίωσης από τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και την πληρωμή χαμηλότερων τελών από άτομα εκτός Ευρωζώνης στις διασυνοριακές πληρωμές. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί να συνεχίσει τη διερεύνηση των υποανάπτυκτων περιοχών και ζητά τη βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς του ζωικού κεφαλαίου.

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: ευκαιρίες για τους νέους που θέλουν να προσφέρουν

Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος, 2019
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης Αν είσαι μεταξύ 17 και 30 ετών και θέλεις να βοηθήσεις στο να γίνει ο κόσμος μας λίγο καλύτερος, τότε δήλωσε συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Στις 4 Φεβρουαρίου η επιτροπή Πολιτισμού του ΕΚ ενέκρινε τις νέες προτεραιότητες για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2027. Το νέο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες. Επίσης, διευκολύνει τη διαδικασία συμμετοχής στο Σώμα για ...

Σελίδα 8 απο 38« Πρώτη...678910...2030...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.