Αποσπασμένοι εργαζόμενοι: ίδια εργασία, ίδια χώρα, ίδιες αποδοχές

Τρίτη, 24 Οκτώβριος, 2017 | Πολυμέσα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικαιροποιεί τους κανόνες που χρονολογούνται από το 1996 για τους αποσπασμένους εργαζομένους. Ο στόχος είναι αφενός η καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για προσωρινή απασχόληση και αφετέρου η αποφυγή οποιασδήποτε μορφής κοινωνικού ντάμπινγκ.

Πηγαίνω στην Γκρενόμπλ για 3 μήνες. Πηγαίνω στο Πινόν της Γαλλίας. Φεύγω για 1 μήνα. Πηγαίνω σε μια περιοχή του Παρισιού για 3 μήνες. Αυτοί οι τρεις Πολωνοί εργαζόμενοι είναι αυτό που ονομάζουμε «αποσπασμένοι εργαζόμενοι», οι οποίοι αφήνουν τη χώρα καταγωγής τους για να εργαστούν σε προσωρινές θέσεις στο εξωτερικό.

Ο αριθμός τους στην ΕΕ αυξήθηκε από 600.000 το 2007 σε 2,05 εκατομμύρια το 2015. Εργάζονται ως οικοδόμοι στη Γερμανία ή ως υδραυλικοί στη Γαλλία. Ή, όπως ο Ilidio Ferreira από την Πορτογαλία, ως εργαζόμενοι του κατασκευαστικού τομέα.

Έχουμε ένα σπίτι να συντηρήσουμε και μια οικογένεια να θρέψουμε, πρέπει να ζήσουμε. Πηγαίνουμε στο Βέλγιο ή στη Γαλλία. Οι Πορτογάλοι είναι παντού. Η διαφορά είναι ότι εδώ, με βοήθεια και όλα όσα μας πληρώνουν, μπορούμε να έχουμε διπλάσιες αποδοχές από ό,τι στην Πορτογαλία.

Υψηλότερες αποδοχές – αυτό προσελκύει τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Αλλά για την ίδια δουλειά, γενικώς αμείβονται λιγότερο από ό,τι οι τοπικοί εργαζόμενοι.

Παίρνουμε 40 ευρώ την ημέρα και αυτοί παίρνουν τα μισά. Επιπλέον, υπάρχει ευελιξία. Εργαζόμαστε 8 ώρες την ημέρα, ενώ αυτοί 10 με 12 ώρες την ημέρα. Δουλεύουν τα Σάββατα και τις αργίες.

Η διαφορά μισθών βρίσκεται στο επίκεντρο της αναθεώρησης του νόμου του 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων,πάνω στον οποίο εργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο στόχος είναι η καθιέρωση ίδιων αποδοχών για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο. Για εμένα, είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να μην υπάρχουν εργαζόμενοι πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στην Ευρώπη: να σταματήσει το μισθολογικό ντάμπινγκ, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Είναι ένα δύσκολο έργο, επειδή τα συμφέροντα των κρατών μελών διαφέρουν σημαντικά. Πράγματι, οι χώρες που λαμβάνουν τον μεγαλύτερο αριθμό αποσπασμένων εργαζομένων είναι αυτές που στέλνουν πολλούς από τους εργαζόμενούς τους στο εξωτερικό. Και πολλές χώρες φοβούνται ότι θα χάσουν μια σημαντική αγορά εργασίας.

Αυτή η πολωνική εταιρεία για αποσπασμένους εργαζόμενους δέχεται καθημερινά εκατοντάδες αιτήσεις.  Γαλλικές, γερμανικές και πολωνικές εταιρείες αναζητούν εργαζόμενους με υψηλή ειδίκευση.

Κατά τη γνώμη μου, η αναθεώρηση της οδηγίας είναι περιττή και δεν θα αλλάξει τίποτα όσον αφορά τη λειτουργία αυτής της αγοράς. Δεν θα αλλάξει το γεγονός ότι, σήμερα, υπάρχει έλλειψη εκατομμυρίων εργαζομένων στη γερμανική, τη γαλλική και την πολωνική αγορά. Ήδη το βλέπουμε.

Η ομοσπονδία French Building Federation είπε: «Πρέπει να φέρουμε εργάτες που τοποθετούν πλακάκια από την Ουγγαρία.Δεν έχουμε πλέον την τεχνογνωσία.»

Μια μέση απόσπαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαρκεί λιγότερο από 4 μήνες. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αποκλείσει αποσπάσεις μεγαλύτερης διάρκειας.

Η αυξημένη ζήτηση αποσπασμένων εργαζομένων συμβαδίζει με την αύξηση της απάτης: αδήλωτοι εργαζόμενοι, αποδοχές μικρότερες από τον κατώτατο μισθό και χρήση εικονικών εταιρειών.

Οι εικονικές εταιρείες στέλνουν τους εργαζόμενους σε μια άλλη χώρα, ενώ η έδρα βρίσκεται σε μια τρίτη χώρα, όπου δεν ασκούν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά επωφελούνται από τις χαμηλότερες κοινωνικές εισφορές.

Οι ισχύοντες κανόνες χρονολογούνται από τον προηγούμενο αιώνα, από το 1996. Θεωρώ ότι, όταν οι κανόνες γίνουν πιο ξεκάθαροι, θα είναι επίσης ξεκάθαρο τι είναι δίκαιο και τι είναι απάτη.

Η διευκόλυνση της μετακίνησης των Ευρωπαίων εργαζομένων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την προστασία των δικαιωμάτων τους, είναι αποφασιστικής σημασίας για να τεθούν τα θεμέλια μιας κοινωνικής Ευρώπης. Αυτός είναι ο στόχος της αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με τους αποσπασμένους εργαζόμενους.

Πηγή: europarltv.europa.eu