Αντίδραση στην πανδημία COVID-19: Ασφαλείς μαζικές διασυνοριακές μετακινήσεις στην εποχή της COVID-19

Τετάρτη, 29 Ιούλιος, 2020 | NEA

Στο πλαίσιο της αντίδρασης της ΕΕ στην πανδημία Covid-19, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιβατών και των εργαζομένων, με την ελαχιστοποίηση του κινδύνου λοίμωξης στα συστήματα διασυνοριακών μαζικών μεταφορών επιβατών.

-τήρηση αποστάσεων ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, χρήση μάσκας,

-ευρύτερη χρήση της ψηφιακής έκδοσης εισιτηρίων και των ψηφιακών ελέγχων εισιτηρίων,

-τήρηση υψηλών προτύπων κυκλοφορίας καθαρού αέρα και καθαριότητας στα μέσα μεταφοράς.

Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τον συντονισμό της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών και των συστάσεων για τις μεταφορές που εγκρίθηκαν σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο σχετικά με την Covid-19.

-Συμπεράσματα του Συμβουλίου με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιβατών και των εργαζομένων, με την ελαχιστοποίηση του κινδύνου λοίμωξης στα συστήματα διασυνοριακών μαζικών μεταφορών επιβατών, 24 Ιουλίου 2020

Πηγή: consilium.europa.eu

Photo by Victor He on Unsplash

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.