Άνοιξαν οι αιτήσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (9 -12 Οκτωβρίου 2017)

Παρασκευή, 25 Αύγουστος, 2017 | Πολυμέσα

Περισσότερα από 130 εργαστήρια, εκδηλώσεις δικτύωσης και επισκέψεις έργων θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες ως μέρος της 15ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων, που θα λάβει χώρα από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου.

Έχοντας ως σύνθημα τη φράση «οι Περιφέρειες και Πόλεις εργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον» το πρόγραμμα αντιμετωπίζει τρία βασικά ζητήματα όπως φαίνεται και σε αυτό το βίντεο:

– Δημιουργία ανθεκτικών περιφερειών και πόλεων (#LocalResilience)

– Οι περιφέρειες και οι πόλεις ως παράγοντες αλλαγής (#TakeAction)

– Ανταλλαγή γνώσης για την επίτευξη αποτελεσμάτων (#SharingKnowledge)

Η φετινή εκδήλωση θα είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας 28 περίπου περιφερειών και πόλεων, 14 Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαφόρων δικτύων, ενώσεων αλλά και ιδρυμάτων. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα εργαστήρια, οι συζητήσεις και οι δραστηριότητες δικτύωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων απευθύνονται σε:

– Μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και σε πολιτικούς από όλη την Ευρώπη.

– Υπαλλήλους της ευρωπαϊκής, εθνικής, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και εμπειρογνώμονες στον τομέα της διαχείρισης και της αξιολόγησης των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής.

– Εκπροσώπους ιδιωτικών εταιρειών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ευρωπαϊκών και εθνικών ενώσεων.

– Δημοσιογράφους από ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

– Ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και επαγγελματίες στον τομέα της ευρωπαϊκής περιφερειακής και αστικής πολιτικής.

Η εγγραφή για τα σεμινάρια που θα γίνουν στις Βρυξέλλες είναι ανοιχτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.