2,7 δις. ευρώ η χρηματοδότηση στήριξης για την Ελλάδα στο πλαίσιο του μέσου SURE. Η Επιτροπή χαιρετίζει τις αποφάσεις για χρηματοδοτική στήριξη ύψους 87,4 δισ. ευρώ σε 16 κράτη μέλη

Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος, 2020 | NEAΕυρωπαϊκή Στήριξη στην Ελλάδα κατά του COVID-19

Photo by Tim Mossholder on UnsplashΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Συμβούλιο της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 87,4 δισ. ευρώ σε 16 κράτη μέλη για την προστασία θέσεων εργασίας και εργαζομένων στο πλαίσιο του μέσου SURE.

Η χρηματοδοτική στήριξη θα παρασχεθεί υπό μορφή δανείων χορηγούμενων με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ στα κράτη μέλη. Οι εκταμιεύσεις προς τα κράτη μέλη αναμένεται να ξεκινήσουν εντός των προσεχών εβδομάδων. Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αιφνίδιες αυξήσεις των δημόσιων δαπανών που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της απασχόλησης εν μέσω της πανδημίας.

Ειδικότερα, θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, καθώς και με άλλα παρόμοια μέτρα που έχουν θέσει σε εφαρμογή λόγω της πανδημίας, ιδίως για τους αυτοαπασχολούμενους. Μέσω του SURE μπορούν να χρηματοδοτηθούν και ορισμένα υγειονομικά μέτρα, ιδίως στον χώρο εργασίας, με σκοπό την ασφαλή επιστροφή στην κανονική οικονομική δραστηριότητα.

Των αποφάσεων προηγήθηκε η υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής για στήριξη τον Αύγουστο και η ενεργοποίηση του μέσου την περασμένη εβδομάδα.

Τα κράτη μέλη μπορούν υποβάλλουν επίσημες αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του SURE, το οποίο διαθέτει συνολική ικανότητα παρέμβασης ύψους έως 100 δισ. ευρώ για την προστασία θέσεων εργασίας και εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία.

 

Πηγήec.europa.eu/commission

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.