21 Μαρτίου 2011, Διαδικτυακή συζήτηση με τον Επίτροπο Johannes Hahn

Τρίτη, 8 Μάρτιος, 2011 | Εκδηλώσεις

Έχετε κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο σχετικά με τον τρόπο που θα έπρεπε να οργανωθεί στο μέλλον η πολιτική συνοχής της ΕΕ? Πού θα έπρεπε να διατεθούν οι πόροι που υπάρχουν? Ποιές να είναι οι προτεραιότητες? Πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πρόοδο που σημειώνεται?

Ο Eπίτροπος Hahn θα θέσει εαυτόν στη διάθεση των Ευρωπαίων πολιτών στις 21 Μαρτίου από τις 3 έως τις 4 μμ (ώρα Βρυξελλών) για να συζητήσει on-line για το μέλλον της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Αυτή η ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση θα αποτελέσει μέρος της ευρύτερης διαδικασίας διαβούλευσης που εγκαινίασε η 5η Έκθεση για τη Συνοχή (http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/5cr/index_en.cfm) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε ή να συμμετάσχετε στη διαδικτυακή συζήτηση με τον Επίτροπο Hahn, δεν έχετε παρά να:

-Δημιουργήσετε ένα προφίλ στο δικτυακό τόπο RegioNetwork 2020 (https://webgate.ec.europa.eu/regionetwork2020/)

-Συνδεθείτε στο δικτυακό τόπο στις 21 Μαρτίου στις 3μμ (ώρα Βρυξελλών)

-Συμμετάσχετε στη διαδικτυακή συζήτηση και να αναρτήσετε τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.