10/3/2014, Αθήνα: Παρουσίαση των Δράσεων Marie Sklodowska-Curie

Τρίτη, 18 Φεβρουάριος, 2014 | Εκδηλώσεις

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020, σας προσκαλεί στην εκδήλωση για τις Δράσεις Marie Sklodowska-Curie στον Ορίζοντα 2020 που πραγματοποιείται στις 10 Μαρτίου 2014 στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48), στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας “Bridging Business and Research”.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των νέων προσκλήσεων για τις υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 800 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2014-2015. Αυτές οι δράσεις για την επιστημονική σταδιοδρομία στην έρευνα προωθούν την κινητικότητα των ερευνητών εντός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι προκηρύξεις του προγράμματος και η περίπτωση του έργου EDUSAFE, οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του δικτύου Enterprise Europe Network, στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, και θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην εξής ιστοσελίδα: https://mscabusiness.teamwork.fr/index.php?error=session

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στην εξής ιστοσελίδα: https://mscabusiness.teamwork.fr/index.php?error=session

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.