ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009: ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ

Τετάρτη, 8 Απρίλιος, 2009 | Top Post

1) Πότε θα διεξαχθούν οι Ευρωεκλογές;

Οι Ευρωεκλογές θα διεξαχθούν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2009, σηματοδοτώντας τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την πρώτη φορά που οι Ευρωπαίοι πολίτες εξέλεξαν με άμεση ψηφοφορία τους αντιπροσώπους τους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην Ελλάδα η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7 π.μ. της 7ης Ιουνίου 2009 και θα ολοκληρωθεί 12 ώρες μετά, στις 7 μ.μ. της ίδιας μέρας.

2) Ποιος δικαιούται να ψηφίσει στις Ευρωεκλογές;

Στην Ελλάδα δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές έχουν, όπως και στις εθνικές και τοπικές εκλογές, όλοι οι Έλληνες πολίτες άνω των 18 ετών που είναι εγγεγραμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας της χώρας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν. Ταυτόχρονα όμως στην εκλογική διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και οι υπήκοοι άλλων κρατών-μελών της ΕΕ που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση να έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που συντάσσονται για το σκοπό αυτό από το δήμο ή την κοινότητα διαμονής τους ως τις 3 Μαρτίου 2009. Τέλος, δικαίωμα ψήφου έχουν και οι Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι κρατών-μελών της ΕΕ που έχουν υποβάλλει αίτηση για να ψηφίσουν στα ειδικά εκλογικά τμήματα που θα συσταθούν σε συγκεκριμένες πόλεις της ΕΕ με πολυπληθείς ελληνικές κοινότητες.
3) Από ποιους αποτελείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από 736 Ευρωβουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εκλέγονται για 5 χρόνια ανάλογα με το εκλογικό σύστημα που ισχύει σε κάθε χώρα και συγκροτούν πολυεθνικές πολιτικές ομάδες. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από 22 Ευρωβουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται με βάση «κλειστά» ψηφοδέλτια, δεν υπάρχει δηλαδή ο γνωστός στην Ελλάδα σταυρός προτίμησης, αλλά οι ψηφοφόροι ψηφίζουν μόνο υπέρ του κόμματος της επιλογής τους και στη συνέχεια οι έδρες διανέμονται ανάλογα με την εκλογική δύναμη κάθε κόμματος και τη θέση του υποψηφίου στο ψηφοδέλτιο.

4) Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολλές και σημαντικές, δεδομένου και του ιδιαίτερου κύρους που διαθέτει ως το μόνο άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ αρχάς, ασκεί από κοινού με το Συμβούλιο τη νομοθετική εξουσία, άλλοτε εγκρίνοντας, τροποποιώντας ή απορρίπτοντας τις προτάσεις της Επιτροπής και άλλοτε δρώντας συμβουλευτικά μεν, αποφασιστικά δε, χάρη στην ισχυρή πολιτική επιρροή του. Ασκεί επίσης και δημοσιονομική εξουσία αποφασίζοντας μαζί με το Συμβούλιο για τον τελικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Τέλος, ασκεί το δημοκρατικό έλεγχο επί των άλλων οργάνων της Ένωσης, μέσω της συμμετοχής του στο διορισμό της Επιτροπής, των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων που υποβάλλουν τα μέλη του, αλλά και του ελέγχου της νομισματικής πολιτικής, των δαπανών της ΕΕ και των αναφορών των Ευρωπαίων πολιτών.

5) Γιατί να ψηφίσω;

Καθώς η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση επεκτείνεται, όλο και πιο πολλοί τομείς της καθημερινής μας ζωής επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκεί κανείς να ρίξει μια ματιά στα θέματα, με τα οποία ασχολήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια, και στις αποφάσεις που έλαβε, για να διαπιστώσει ότι συμμετέχοντας στις Ευρωεκλογές και επιλέγοντας εκείνους που θα τον εκπροσωπήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ουσιαστικά παίρνει το μέλλον του στα χέρια του και κάνει τη φωνή του ν’ ακουστεί.

Γι’ αυτό, επισκεφθείτε  κι εσείς την ειδική ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Ευρωεκλογές 2009, μάθετε περισσότερα για το ρόλο και τη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πάρτε ενεργά μέρος στην ευρωπαϊκή προεκλογική περίοδο.

ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΛΟΓΟ – ΨΗΦΙΣΕ!

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.